Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови (КТППАМ), ФЛ

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови (КТППАМ), Факультет лінгвістики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.605, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 02,
Електронна пошта: ktppam(at)ukr.net
Сайт:

Кафедру теорії, практики та перекладу англійської мови було створено в 2000 р. на базі кафедри іноземних мов №1, яка на той час забезпечувала викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) студентам більшості технічних та гуманітарних факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також надавала лінгвістичну та перекладацьку підготовку студентам факультету лінгвістики – майбутнім технічним перекладачам. З метою підвищення ефективності практичної мовної підготовки фахівців у галузі технічного перекладу зі складу кафедри іноземних мов №1 і було виокремлено кафедру теорії, практики та перекладу англійської мовияк окремий структурний підрозділ факультету лінгвістики НТУУ «КПІ». З перших днів її існування належний рівень організації навчального процесу забезпечували такі висококваліфіковані викладачі, як Л.М.Захарова, С.С.Коломієць, Н.М.Присяжнюк, Н.Ю.Пєпєлова, С.С. Кулєзньова, О.І.пагурець, Г.М.Усік, О.О.Бесклєтна, Б.Б.Бондаренко та ін. З 1995 по 2009 р.р. кафедру ТППАМ очолював провідний фахівець факультету канд. філол. наук, доцент Височинський Ю.І.

З вересня 2009 р. кафедрою керує Калита Алла Андріївна, доктор філологічних наук, професор – відомий фонетист України. Основу її наукового доробку складають понад 100 праць експериментального, теоретичного та методологічного рівнів. Узагальнення накопичених у них спостережень трансформовано у фундаментальні монографії «Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлення» та «Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення». Теперішній науковий пошук Алли Андріївни виходить за межі класичної фонетики. Вона є автором теоретичного принципу збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення. На його основі вперше здійснено комплексне багаторівневе моделювання те експериментальне підтвердження існування певного синархічного простору взаємодії емоційно-прагматичних факторів мовлення.

Навчальна й навчально-методична діяльність кафедри зосереджена на викладанні теоретичних і практичних мовних дисциплін на факультеті лінгвістики на денній та заочній формах навчання. Крім того, викладачі кафедри керують виробничою (перекладацькою) практикою студентів ІІІ-V курсів з англійської як першої іноземної мови та забезпечують реалізацію магістерської педагогічної практики.

На 3 та 5 курсах студенти ФЛ проходять перекладацьку практику. Нашими студентами зроблені переклади статей та монографій з різних галузей науки і техніки для багатьох факультетів та кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протягом останніх 5 років наші студенти співпрацюють з рядом підприємств та організацій Києва. 100% випускників знаходять роботу як у Києві, так і усіх областях України.