Ви є тут

Видавничо-поліграфічний комплекс „Політехніка”


http://politechnika.kpi.ua/

Видавництво «Політехніка» зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і внесений до державного реєстру суб’єктів видавничої справи, видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 1665 від 28.01.2004р.). В структуру ВПК "Політехніка" входять редакційно-видавничий відділ, навчально-поліграфічна лабораторія, відділ маркетингу та реалізації.

Редакційно-видавничий відділ виконує:

  • Набір, редагування, коректуру тексту.
  • Верстку та розробку оригінал-макета.
  • Підготовку оригінал-макета з урахуванням особливостей способу друку.
  • Переклад (російсько-український).
  • Сканування фото та рисунків, дизайн
  • Підбір фотозображень (з фотобанку) .
  • Надання грифів Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, Міністерства освіти і науки України, ISBN , УДК, ББК.

Видавництво «Політехніка» виготовляє книги, навчальну, навчально-методичну літературу, жуpнали, автореферати, газeти, буклeти, бpошуpи, листiвки, бланки, плакати, залікові книжки, перепустки, картки студента, папки, вiзитки та іншу поліграфічну продукцію.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій