Ви є тут

Центр суперкомп’ютерних обчислень


http://hpcc.kpi.ua/

Горяча лінія: тел. 204-80-13
Стіренко Сергій Григорович (stirenko@hpcc.kpi.ua)
Алєнін Олег (alenin@comsys.ntu-kpi.kiev.ua)
Адреса: учбовий корпус 6, кім. 22.
Години прийому заявок і консультацій безпосередньо в Центрі: ( понеділок - п’ятниця з 12:00 до 14:00)

Центр суперкомп’ютерних обчислень створено з метою розбудови інформаційної інфраструктури освіти і науки, реалізації положень Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497.2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, завдань Державної цільової програми „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки” та на виконання відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України № 301-р від 31 травня 2006 року. Одним з освновних завдань Центру є створення в Україні Grid інфраструктури виробничої якості з високоякісними послугами на базі Національної науково-освітньої мережі УРАН. ЦСО є бюджетним підрозділом КПІ ім. Ігоря Сікорського, який визначає основні напрями, здійснює керівництво і координацію робіт із колективного використання багатопроцесорної кластерної обчислювальної платформи, мережних та інформаційних технологій в наукових дослідженнях університету і України в цілому шляхом впровадження Грід технологій (Grid Computing) в існуючі локальну мережу КПІ ім. Ігоря Сікорського і Національну українську науково-освітню мережу УРАН.

Завдання Центру

  • Створення в Україні Grid інфраструктури виробничої якості з високоякісними послугами на базі Національної науково-освітньої мережі УРАН.
  • Впровадження розподілених обчислювальних систем надвисокої пропускної спроможності (агрегована реальна потужність 1,4 терафлопс, об'єм оброблюваних даних більше 1 пентабайт в рік), при одночасному значному підвищенні ефективності наявного парку обчислювальної техніки шляхом використання в Grid тимчасово вільних ресурсів.
  • Створення широкомасштабних систем моніторингу, управління, комплексного аналізу і обслуговування з глобально розподіленими джерелами даних, здатних підтримувати життєдіяльність державних структур, організацій і корпорацій.
  • Участь в Європейському проекті BalticGrid в якості асоціативного члена, впровадження і підтримка визначних у світі Grid базових додатків , перш за все, з галузей матеріалознавства ( GAMESS для дослідження геометричної структури різних матеріалів), біоінформатики (3-х вимірні моделі біологічних макромолекул), фізики високих енергій ( моделювання LHC експериментів).
  • Надання відділеного доступу до суперкомп’ютерних ресурсів і наукових даних широкому колу науковців з університетів та наукових установ України, сприяння поширенню в Україні програмного забезпечення, що вільно розповсюджується (Open Source Software).
  • Включення Українського Grid (UGrid) в якості повноцінної складової до створюємої зараз Європейської GRID-інфраструктури (EGI) і надання таким чином можливості вченим України активно співпрацювати в Європейському Дослідницькому просторі (European Research Area).
  • Формування асоціації користувачів UGrid - інфраструктури, організація їх навчання і тренування за професійними інтересами, включаючи підготовку учбових матеріалів, проведення семінарів і літніх шкіл, створення і підтримку веб-сайту про наявні ресурси і пілотні застосування.
  • Створення і підтримка спеціальних груп користувачів за науковими інтересами в перспективних прикладних галузях (наприклад, рішення комбінаторних задач, тривимірного моделювання складних нелінійних полів, математичного моделювання мікроелектронних-механічних систем (МЕМС), тощо) і надання їм пріоритетних послуг з ресурсів Центру.
  • Врахування міжнародних стандартів, Grid політики і практики у Європі, взаємодія з іншими Європейськими національними Grid інфраструктурами щодо тестування і сертифікації Middleware та підтримки розробки додатків (застосувань).
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій