Ви є тут

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів (ЛВЧКМ), ІФФ


http://foundry.kpi.ua

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів (ЛВЧКМ), Інженерно-фізичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, вул. Політехнічна 35, к.416, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 16,
Електронна пошта: foundry(at)iff.kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Twitter

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів здійснює підготовку фахівців за спеціалізаціями:

  • Комп'ютеризовані процеси лиття
  • Художнє та ювелірне литво

Наші випускники вже працюють на багатьох підприємствах і в фірмах. Програма навчання за фахом складається з фундаментальної бакалаврської і магістерської підготовки та комплексу цікавих сучасних дисциплін:

  • Основи образотворчого мистецтва.
  • Металургія благородних металів.
  • Протезотехнічне матеріалознавство.
  • Метали, сплави і технології виготовлення художніх і ювелірних виробів.
  • Комп’ютерні технології.

Кращі студенти мають можливість завершити навчання в Німеччині і отримати два дипломи про вищу освіту. Набуті знання та практичні навички дають можливість вам заснувати власну справу.

Форма навчання – денна та без відриву від виробництва за кошти державного бюджету України та юридичних і фізичних осіб.

Кафедра готує фахiвцiв з розроблення нових матерiалiв, наукоємних технологiй їх одержання i формоутворення, визначення властивостей матерiалiв та оцiнки якостi готової продукцiї, автоматизацiї технологiчних процесiв з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки та iнформацiйних технологiй.

Випускники кафедри працюють в установах НАН України, галузевих науково-дослiдних закладах, проектно-конструкторських iнститутах, органiзацiях та на пiдприємствах практично всiх галузей промисловостi, які виготовляють деталi для машин i механiзмiв із металiв i сплавiв методами лиття.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій