Адреса : вул. Політехнічна, 14, корпус 14, кімн. 8-9, м. Київ.
Телефон: 204-95-72;
Email: edu[at]kpi.ua

Відділ інноваційних технологій в освіті входить до структури навчально-методичного управління департаменту організації освітнього процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

  • Дотримання політики КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо освітньої діяльності й підтримання корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей та ін.
  • Організація взаємодії науково-педагогічних працівників із наукоємними й високотехнологічними інституціями, міжнародними установами та урядовими організаціями для підвищення кваліфікації викладачів, створення й запровадження нових можливостей для якісної науково-практичної підготовки студентів і аспірантів.
  • Реалізація дуальної форми здобуття вищої освіти, сприяння факультетам / інститутам, випусковим кафедрам щодо документаційного супроводження дуальної форми здобуття вищої освіти.