Ви є тут

Кафедра високотемпературих матеріалів та порошкової металургії (ВМПМ), ІФФ


http://compnano.kpi.ua

Кафедра високотемпературих матеріалів та порошкової металургії (ВМПМ), Інженерно-фізичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, Політехнічна 35, к.122, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 17,
Сайт:

В 1962 р. у Київському політехнічному інституті було створено кафедру високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. Ії завідувачем був призначений всесвітньо відомий вчений, член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор технічних наук, професор Григорій Валентинович Самсонов.

Кафедра високотемпературих матеріалів та порошкової металургії проводить підготовку фахівців з розробки нових матеріалів та ресурсозберігаючих технологій практично для усіх галузей науки та техніки від медицини та мікроелектроніки до аерокосмічної техніки.

Науково-педагогічний колектив кафедри складають відомі фахівці в галузі матеріалознавства, порошкової металургії, нанесення покриттів. Підготовка фахівців з порошкової металургії в Київському політехнічному інституті розпочиналась у 1952 році на кафедрі металознавства та термічної обробки металів в рамках спеціалізації по порошковій металургії спеціальності 0407 “Металознавство, устаткування і технологія термічної обробки металів.”

Кафедра береже і примножує славні традиції, започатковані Г.В.Самсоновим. На кафедрі створено розгалужену систему підготовки фахівців-матеріалознавців і металургів. Одним із головних етапів є до-вузівська підготовка, в рамках якої кафедра, співпрацює з Малою академією наук, Українським центром позашкільної освіти, має низку прямих договорів зі школами фізико-математичного спрямування, проводить у своїх аудиторіях та лабораторіях конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, що виконані школярами. Все це дозволяє проводити активну профорієнтаційну роботу серед обдарованих, працездатних, кращих представників учнівської молоді, які в недалекому майбутньому зможуть гідно нести прапор матеріалознавчої науки.

На сьогодні кафедра Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії є провідним в Україні закладом з підготовки фахівців з розробки та використання композиційних та порошкових матеріалів, спеціальних матеріалів для нанесення покриттів, високоефективних емісійних матеріалів, конструкційних керамічних матеріалів тощо.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій