Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (СПСКС), ФПМ

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (СПСКС), Факультет прикладної математики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 15, вул. Політехнічна 14, к.102, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 8102,
Електронна пошта: spscs.kpi.ua(at)gmail.com

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (СПСКС) є структурним підрозділом факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Тарасенко Володимир Петрович.

Підготовка бакалаврів ведеться за базовим освітнім напрямом "Комп'ютерна інженерія".

Підготовка спеціалістів і магістрів здійснюється за спеціальностями:

  • Спеціалізовані комп'ютерні системи
  • Системне програмування
  • Комп'ютерні системи та мережі

Зміст діяльності фахівців полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп'ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах.