Кафедра мікроелектроніки (МЕ), ФЕЛ

Кафедра мікроелектроніки (МЕ), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 12, вул. Політехнічна, 16, к.143, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 91,
Електронна пошта: me(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра мікроелектроніки (МЕ) заснована 10 листопада 1952 року, коли у складі радіотехнічного факультету, як кафедра “Фізика діелектриків”. У 1956 році за рішенням міністерства вищої освіти СРСР замість спеціальності “Фізика діелектриків” було створено нову спеціальність “Напівпровідники та діелектрики”, а кафедра одержала назву – “Діелектриків та напівпровідників”. У 1991 році на факультеті електроніки створюється нова спеціальність 090804 – “Фізична та біомедична електроніка”. За наказом міністра освіти України підготовка фахівців з цієї спеціальності доручається двом кафедрам – фізичній та біомедичній електроніки та мікроелектроніки.

Кафедра першою в Україні у галузі знань "Електроніка" розпочала підготовку бакалаврів за напрямом "Мікро- та наноелектроніка" та магістрів за програмами "Інформаційні мікроелектронні системи" і "Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої".

У 1994 році на базi кафедри створено науково-дослiдний iнститут прикладної електронiки, в якому проводяться науковi дослiдження за різними напрямками:

  • станції управління та захисту електродвигунів з мікропроцесорним управлінням;
  • компенсатори реактивної потужності паралельного типу на модулях IGBТ;
  • зарядно-розрядні (ЗРУ) та зарядно-стабілізуючі пристрої;
  • системи безперебійного електроживлення 0,3-6кВА;
  • п‘єзоелектричні двигуни систем автоматики з моментом до 40 кг•м.
  • п‘єзокерамічні електричні фільтри на частоти до 10 МГц;
  • та інші.

Кафедра є учасником Європейських науково-освiтнiх програм i має дiловi стосунки з рядом вузiв США та Захiдної Європи. Випускники кафедри працюють на пiдприємствах електронної промисловостi, в науково-дослiдних iнститутах, в установах держуправлiння, в комерцiйних структурах.