Час плине швидко. Змінюються довколишні реалії та пріоритети. Приміром, металургія минулого століття асоціювалася з важкою і небезпечною чоловічою працею. Нинішні науковці, які досліджують і вдосконалюють металургійні технології, – дуже часто тендітні дівчата та елегантні жінки. У цьому можна пересвідчитися на кафедрі фізичної хімії нашого університету. Співробітниці тут не лише чарівні, а й працьовиті. Результати їх наукового пошуку знаходять практичне втілення та отримують заслужене визнання. 

Старший викладач Вікторія Іванівна Воробйова за підсумками минулого року стала переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник", з чим  її тепло привітали колеги та вихованці. До Київської політехніки молодий науковець прийшла в 2011-му. Вступити до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського їй запропонувала завідувач кафедри фізичної хімії д.т.н., професор О.Е.Чигиринець.

До цього Вікторія з відзнакою закінчила Національну металургійну академію України (м. Дніпро). До речі, Київський політехнічний та Катеринославське вище гірниче училище (з нього починався Дніпровський металургійний) ровесники за віком: один виник для потреб промисловців, другий – гірників, і здобули визнання фахівців.

"Обрала спеціальність "Металургія", але зі спеціалізацією захисту металів від корозії, оскільки для Придніпров'я – регіону металургії – ця проблема є актуальною, –  розповідала потім В.Воробйова. – Світле минуле цієї галузі підтримувало ентузіазм і натхнення до навчання.  Інтерес до наукової роботи з'явився з третього курсу, що згодом знайшло своє відображення в отриманій стипендії фонду Віктора Пінчука "Завтра UA", дипломі першого ступеня за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та перемозі у всеукраїнському конкурсі випускних магістерських робіт за напрямом "Металургія".

Аспірантуру КПІ ім. Ігоря Сікорського В.Воробйова успішно закінчила в листопаді 2014-го, а вже в грудні захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії" на тему "Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії сталі на основі рослинної сировини".

З 2014 р. Вікторія Іванівна працює на кафедрі фізичної хімії, спочатку на посаді асистента, а з 2017 року – старшого викладача. Загальні наукові інтереси: захист металів від корозії, фізико-хімічні аспекти дії летких інгібіторів атмосферної корозії чорних і кольорових металів. Основні напрями наукових досліджень: розробка летких інгібіторів атмосферної корозії для тимчасового захисту, вплив хімічної структури органічних сполук на їх інгібуючі властивості та визначення методики прогнозування їх реакційної здатності на основі квантово-хімічних розрахунків. Подальша наукова робота молодого, але з роками все більш досвідченого дослідника приносить свої результати.

У 2016 р. Вікторія Іванівна у складі наукового колективу за роботу "Нові інгібітори для запобігання корозії" стала лауреатом Премії Президента України для молодих учених. А в 2017-му науковий колектив, до якого входила В.І.Воробйова, під керівництвом доцента кафедри  органічної хімії та технології органічних речовин к.х.н. Т.С.Жук та відповідального виконавця проекту асистента кафедри технології електрохімічних виробництв к.т.н. Г.С.Васильєва, виборов перемогу в конкурсі, проведеному Міністерством освіти і науки України, та державне фінансування на проект "Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей". У 2017 р., за підсумками рейтингування науково-педагогічних працівників університету, за високі особисті показники в навчально-методичній та науково-інноваційній роботі В.І.Воробйовій оголошено подяку.

Вікторія Іванівна знаходить час для роботи як зі студентами, так і школярами. За творчу роботу з обдарованою учнівською молоддю у 2015 р. отримала Подяку від Малої академії наук. Завжди весела, доброзичлива і компетентна вона користується заслуженим авторитетом та повагою колег і студентів. На кафедрі про неї кажуть, що вона завжди знайде рішення поставленої задачі, адже Вікторія – це "перемога".

Девізом своєї роботи В.І.Воробйова вибрала слова реформатора освіти Джона Дьюї: "Кожний великий успіх науки має в своїй основі сміливість уяви". Дослідниця планує і надалі працювати за науковою тематикою "зелених" хімічних технологій та сприяти розвитку хіміко-технологічного факультету і університету в цілому.

Інф. ХТФ