Ви є тут

Тульчинська Світлана Олександрівна. Молоді викладачі-дослідники: генерувати та втілювати ідеї


Фото. Тульчинська Світлана Олександрівна

Світлана Олександрівна Тульчинська, доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, за підсумками університетського конкурсу названа серед кращих та удостоєна звання «Молодий викладач-дослідник – 2008». А розпочався її трудовий шлях у НТУУ «КПІ» з 1998 р.: спочатку навчалася в аспірантурі, з листопада 2001 р. перейшла працювати на посаду асистента кафедри економіки і підприємництва, з 2003 р. – вона вже старший викладач кафедри, а ще за рік – доцент. У 2003 р. С.О.Тульчинська захистила дисертацію на звання кандидата економічних наук.

Світлана Олександрівна багато часу приділяє роботі зі студентами. Вона читає дисципліни «Макроекономіка», «Прогнозування та макроекономічне планування», «Податкова система», «Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства» для студентів усіх форм навчання та здобувачів другої освіти. Викладацьку діяльність доц. С.О.Тульчинська успішно поєднує з роботою на кафедрі, вона є заступником завідувача кафедри з наукової роботи.

С.О.Тульчинська  бере активну участь у науковому житті кафедри та факультету, є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництво», керівником секції «Економіка підприємства» у щорічній міжнародній конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», організатором та заступником голови міжнародної науково-практичної конференції, яка щороку проводиться на базі кафедри економіки і підприємництва ФММ.

Під її керівництвом започатковано і працює науковий студентський гурток «Проблеми розвитку інтелектуально-інноваційної моделі економіки України». Має понад 110 друкованих праць.

Світлана Олександрівна Тульчинська є співавтором навчальних посібників з грифом МОН України: «Економіка підприємства», «Основи економічної теорії», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Макроекономіка», «Національна економіка». А також співавтором наукової монографії «Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України» та автором монографії «Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти». Її наукові інтереси стосуються розвитку економіки національного господарства, побудови національної інноваційної системи, розвитку науки і освіти в Україні, розвитку інтелектуального капіталу.

Також С.О.Тульчинська  плідно працює над науково-дослідними роботами в рамках господарських тем «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України» й «Проблеми управління та регулювання національною економікою» (під керівництвом завідувача кафедри економіки і підприємництва проф. 

П.В.Круша).

Світлану Олександрівну поважають колеги та студенти, з нею легко і цікаво спілкуватися, генерувати ідеї та втілювати їх у життя.

О.Петрова

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій