НТУУ «КПІ» – знову перший у рейтингу ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»! [2012]

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» третій рік поспіль очолив академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна».

Цей рейтинг протягом шести останніх років складає міжнародна група експертів у співпраці з Європейським центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта».

Від представників вітчизняного і закордонного ринку праці НТУУ «КПІ» отримав найвищі оцінки якості підготовки кадрів. Так, скажімо, за даними міжнародних експертів, тільки в корпорації Microsoft сьогодні працюють понад 500 його випускників.

Нині КПІ має найвище серед українських ВНЗ міжнародне визнання. Разом із Донецьким національним університетом він увійшов у 4% найкращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking 2011/12. Він лідирує за кількістю програм подвійних дипломів. Серед вузів України КПІ має найвищу присутність у глобальному інформаційному просторі (увійшов до 5% найкращих університетів світу за рейтингом Webometrics).

За напрямами підготовки лідирують: серед класичних ВНЗ — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, технічних — НТУУ «Київський політехнічний інститут», економічних — Київський Національний економічний університет ім. В.Гетьмана, медичних — Національний медичний університет ім. О.Богомольця, педагогічних — Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, юридичних — Національний університет «Юридична академія України ім. Я.Мудрого», будівельних — Київський національний університет будівництва і архітектури, транспортних — Національний авіаційний університет, приватних вузів — Університет економіки і права «Крок».

Аналіз результатів рейтингового оцінювання університетів за останні шість років засвідчив, що основними напрямами, за якими лідери української вищої освіти поліпшують свої позиції на ринку освітніх послуг, а відповідно — і в рейтингах, є посилення науково-дослідного потенціалу вишу, інтернаціоналізація освітніх програм, активна взаємодія з міжнародною науковою спільнотою. Так, у 2011 році понад 50 проектів 7-ї рамкової програми ЄС із досліджень стартували в університетах України; лідерами в цьому секторі є КНУ ім. Т.Шевченка, НТУУ «КПІ», НАУ ім. М.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Одеський національний університет ім. І.Мечникова, Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

Цілеспрямована робота з позиціювання університету у світовому освітньому просторі дозволила КПІ значно поліпшити позиції й у світовому рейтингу Webometrics (957-ме місце). Зауважимо, що місця ще кількох українських ВНЗ, які входять до цього рейтингу, розподілилися так: «Львівська політехніка» — 1248-ме місце, НПУ ім. М.Драгоманова — 1747-ме місце, КНУ ім. Т.Шевченка — 1934-те місце.