Ця розповідь про Тетяну Петрівну Ткаченко, яка стала одним із переможців університетського конкурсу «Молодий викладач-дослідник – 2008». Схильність до наукової діяльності з'явилася у неї ще в студентські роки. Під час навчання на факультеті соціології (нині соціології та права) вона активно брала участь у традиційних Днях науки, виступала на наукових конференціях.

Після закінчення з відзнакою навчання та здобуття фаху магістра адміністративного менеджменту доля звела її з дружньою кафедрою економіки і підприємництва ФММ. Попрацювавши рік на посаді інженера та позитивно зарекомендувавши себе, Т.Ткаченко вступила на навчання до аспірантури. Водночас, обіймаючи за сумісництвом посаду асистента кафедри, вона займалась науково-організаційною діяльністю з підготовки та проведення міжнародних науково-практичних конференцій, які щороку проходять на кафедрі економіки і підприємництва, очолюваній проф. П.В.Крушем.

Наукові інтереси молодого талановитого викладача поєднали в собі два напрями досліджень: розвиток підприємництва та формування середнього класу.

Непростий шлях від вступу до аспірантури до захисту кандидатської дисертації Тетяна Петрівна пройшла стрімко й упевнено. Ще навчаючись на третьому курсі аспірантури, вона достроково успішно захистила дисертацію за напрямом «Економіка та управління національним господарством». Нині Т.П.Ткаченко працює на посаді старшого викладача кафедри економіки і підприємництва.

Результати наукових розробок молодої дослідниці представлені в наукових працях, їх уже понад 40. Це і підручники, і посібники, і статті в наукових виданнях, і матеріали конференцій. Вона є співавтором навчальних посібників з грифом МОН України: «Економіка підприємства» та «Національна економіка», а також монографії «Розвиток підприємництва та формування середнього класу».

Наукові дослідження Т.П.Ткаченко пов'язані з науково-дослідними роботами в рамках господарських тем «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України» і «Проблеми управління та регулювання національною економікою» під керівництвом зав. каф. економіки і підприємництва проф. П.В.Круша.

Педагогічна діяльність Тетяни Петрівни тісно пов'язана з факультетом менеджменту та маркетингу і хіміко-технологічним факультетом, на яких вона викладає дисципліни «Основи підприємництва» та «Економіка та організація виробництва». Молодий викладач користується заслуженою повагою серед студентів та викладачів кафедри. Думається, у Т.П.Ткаченко буде плідне науково-педагогічне майбутнє. Чого ми їй і бажаємо.

К.Іваненко