Ви є тут

Сулейманов Віктор Миколайович. Вітаємо із ювілеєм!


Фото. Сулейманов Віктор Миколайович

Професор Віктор Миколайович Сулейманов – завідувач кафедри електричних мереж і систем у 1975-2011 рр. – святкує свій поважний ювілей.

Народився В.М.Сулейманов 29 березня 1937 р. у м.Ростов-на-Дону. На фронтах Великої Вітчизняної втратив батька. У 1958 р. з відзнакою закінчив енергетичний факультет Ростовського-на-Дону інституту інженерів залізничного транспорту. Доля вирішила випробувати на міцність молодого спеціаліста і закинула його на Далекий Схід у м. Комсомольськ-на-Амурі, де він працював інженером Далекосхідної районної електричної мережі. Набувши практичного і життєвого досвіду, В.М.Сулейманов продовжив роботу старшим інженером у проектному інституті, а потім – молодшим співробітником у науково-дослідному інституті в Донецьку. Любов до науково-дослідної роботи привела В.М. Сулейманова у 1962 р. до Київського політехнічного інституту, він вступив до аспірантури при кафедрі електричних мереж і систем. Науковим керівником молодого науковця став видатний фахівець у галузі передачі електричної енергії професор, д.т.н. В.Г.Холмський. Після закінчення аспірантури Віктор Миколайович як перспективний науковий та педагогічний працівник продовжив роботу на кафедрі, де в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1969 р. ректорат і партком КПІ направляють молодого вченого на педагогічну роботу у Гвінейську Демократичну Республіку, де В.М.Сулейманова було обрано деканом електротехнічного факультету та завідувачем кафедри енергетики Конакрійського політехнічного інституту (м. Конакрі). Тут повністю розкривається його талант як організатора та керівника. З честю виконавши свій інтернаціональний обов'язок, Віктор Миколайович у 1972 р. повертається до Київської політехніки у вченому званні доцента та в 1975 р. призначається завідувачем кафедри. Під керівництвом професора В.М.Сулейманова кафедра електричних мереж, яку він очолював протягом 36 років, стає однією з найкращих на факультеті.

За час роботи в КПІ професор В.М.Сулейманов виявив себе як висококваліфікований лектор і методист, талановитий учений та організатор навчального процесу. Під його керівництвом на кафедрі підготовлено більше двох тисяч бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Декілька дипломів випускників, виконаних під керівництвом В.М. Сулейманова, є переможцями конкурсів за фахом кафедри. Вдячні професору і його безпосередні учні – п'ять кандидатів технічних наук. Віктор Миколайович розробив ряд нових лекційних курсів з основних дисциплін кафедри, опублікував кілька десятків методичних вказівок, сім навчальних посібників, деякі з грифом МОН України. Такий же гриф мають і два видання підручника "Електричні мережі та системи". У 1976-1984 рр. за завданням Міністерства освіти і науки України проф. В.М.Сулейманов впровадив у навчальний процес вищої школи розроблену ним методику вдосконалення та оптимізації підготовки спеціалістів у електротехнічних вузах. Він є автором науково обґрунтованої концепції створення в Україні Національного енергетичного інституту.

В.М.Сулейманов є видатним ученим у галузі теорії аналізу, оптимізації й управління різними режимами роботи об'єднаних енергетичних систем та їх міжсистемних зв'язків. Він очолює наукову діяльність кафедри та є автором більше 250 наукових праць та п'яти монографій. Віктор Миколайович є активним раціоналізатором та винахідником. Його доробок налічує вісім патентів. Наукові дослідження В.М.Сулейманова присвячені багатокритеріальній оптимізації режимів роботи енергосистем, проблемам обчислювальної підтримки диспетчерських рішень при керуванні енергетичними об'єднаннями в нормальних та надзвичайних ситуаціях на базі експертних систем штучного інтелекту, розробці стратегій розвитку Національної енергетичної системи України на найближчу та віддалену перспективи.

Проф. В.М.Сулейманов брав участь у роботі Міжнародного симпозіуму Європейської економічної комісії ООН (м. Алма-Ата, 1974 р.), був експертом електротехнічної комісії ООН у Гвінейській Демократичній Республіці, нагороджений відзнакою Мінвузу СРСР та ВЦРПС "За відмінні успіхи у сфері вищої освіти СРСР" (1987 р.), має почесне звання "Заслужений викладач НТУУ "КПІ" (1998 р.) та ін.  Висока вимогливість передусім до себе, своїх підлеглих, високий професіоналізм і принциповість, працьовитість та цілеспрямованість у досягненні поставленої мети здобули професору В.М. Сулейманову авторитет і повагу з боку викладачів, співробітників та студентів факультету.

Ректорат, факультет електроенерготехніки та автоматики, колектив кафедри електричних мереж і систем, співробітники та студенти Київської політехніки вітають Вас, шановний Вікторе Миколайовичу, зі славним 75-літтям. Зичимо Вам міцного здоров'я та довголіття, втілення всіх Ваших мрій, добробуту та злагоди Вашій родині, успіхів у науковій та педагогічній роботі на благо нашого університету та електроенергетики нашої рідної України.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій