Скороход Анатолій Володимирович

Анатолій Володимирович Скороход (10.09.1930 – 3.01.2011) – доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР (1985 р.), лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1982 і 2003 рр.). Автор понад 300 статей і 23 монографій, в тому числі тритомної "Теория случайных процессов", написаної разом з Й.І.Гіхманом.

Всесвітнє визнання отримали наукові праці А.А. Скорохода з теорії стохастичних диференціальних рівнянь, граничних теорем для випадкових процесів, розподілів у нескінченновимірних просторах, статистики випадкових процесів, марківських процесів. Математикам відомі топологія Скорохода, інтеграл Скорохода, простір Скорохода. Він зробив винятковий внесок у формування української школи теорії ймовірностей, підготував 56 кандидатів і 17 докторів наук. З 1993 р. і до останніх днів А.В.Скороход працював у США, у Мічиганському університеті (Michigan State University), не пориваючи наукових зв'язків з Інститутом математики НАН України.