Вимога часу

Вимушена і нагальна потреба дистанційного навчання, коли особиста присутність здобувачів освіти в навчальних приміщеннях не є обов'язковою, виникла у вітчизняних закладах вищої та шкільної освіти у зв'язку з карантинними заходами. На допомогу прийшли сучасні технології. Ми живемо у світі, де час потрібно використовувати з користю, тож відеолекції, які дозволяють зекономити час та здобути нові знання не виходячи з дому, стали новим засобом отримання інформації, що набирає популярності в Україні.

За участю фахівців відділу інформаційних ресурсів освітнього призначення Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у стислі терміни створено лекції для якісної дистанційної освіти.  Їх представлено в мережі та на інформаційних каналах університету. Доступ користувачів до дистанційних курсів системи Moodle і відеокурсів платформи "Сікорський" здійснюється з сайтів: http://uiite.kpi.ua/ та https://do.ipo.kpi.ua/ в режимі 24х7. Уже створено "Положення про дистанційне навчання", яке було затверджене Методрадою. У ньому чітко зафіксовано принципи функціонування платформи дистанційного навчання "Сікорський". Додатком до затвердженого документа стали рекомендації підрозділам щодо створення курсів на цій платформі. Звісно, з часом вона потребуватиме розширення та більш активного пропагування.

Як поінформувала директор Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського Інна Малюкова, завдяки платформі "Сікорський" можна дистанційно вивчати матеріал, брати участь у конференціях, семінарах, інших інтерактивних формах роботи. Можна виконувати практичні завдання і надсилати їх викладачеві, отримувати консультації тощо.

Як це працює

Для розміщення дистанційних курсів та проведення онлайн-навчання студентів на платформі дистанційного навчання "Сікорський" (Sikorsky Distance Learning Platform) викладачам потрібно зареєструватися. Для цього слід надіслати свої дані адміністраторам за шаблоном, наданим на сайтах http://uiite.kpi.ua/  та https://do.ipo.kpi.ua/. Після отримання доступу до свого майбутнього дистанційного курсу потрібно завантажити навчальні матеріали. Обов'язковою інформацією, крім навчальних матеріалів, є робоча навчальна програма дисципліни, відомості про авторів та розробників. При підготовці дистанційних курсів особливу увагу рекомендується приділити тестам, використовуючи всі наявні можливості системи Moodle. Викладачі, які не мають досвіду роботи з Moodle, можуть надіслати навчальні матеріали та тестові завдання адміністраторам,  які завантажать їх у систему. Реєстрація студентів на розроблений дистанційний курс відбувається виключно викладачами та розробниками курсів. Для цього заповнюється та надсилається адміністраторам реєстраційна форма "Дані, які потрібно надіслати для реєстрації студентів". Адміністратори повідомляють логіни і паролі, які викладачі надають студентам.

Що далі

На думку проректора з навчальної роботи Анатолія Мельниченка, дистанційне навчання в умовах карантину дозволило оцінити можливості університету та окреслити перспективи розвитку. Аналіз ситуації показує, що КПІ, завдяки наявній базі та практиці реалізації інноваційних форм навчання, може забезпечити якість навчання в дистанційному режимі, використовуючи власні ресурси та створені продукти – "Електронний кампус" (для адміністрування освітнього процесу) та платформу дистанційного навчання "Сікорський"  (для реалізації освітнього процесу).

Викладачі і студенти долучилися до реалізації дистанційного навчання та використовують широкий спектр інформаційно-комунікаційних технологій. Платформа "Сікорський"  на сьогодні активно розвивається та розширює свої можливості, відповідаючи на запити викладачів та студентів. Зусилля фахівців УІІТО спрямовані на її технологічне та інформаційне вдосконалення. На платформі  "Сікорський" 14 квітня було викладено вже 356 курсів у межах навчальних планів та майже 120 у вільному доступі. Як розповіла І.Малюкова, ФЛ і ФСП дуже активно працюють з дистанційними курсами: змінюють контент, відслідковують новітні моменти. Представники ФЛ уже виклали понад 40 курсів, ФСП та ФЕЛ – майже стільки ж кожний.  "РТФ, – зауважила вона, – раніше не мав жодного курсу, але за два тижні вони розробили і впровадили 11 курсів". Кількість таких курсів невпинно зростає, тому вже за кілька днів їх може бути значно більше.

Попит на розміщення дистанційних курсів та реєстрацію на них в умовах карантину зростає. Тому виникає потреба у використанні додаткових вебмайданчиків та ресурсів для вдосконалення платформи. Розширення технологічних можливостей полягає у використанні не лише відкритої системи управління навчальним контентом Moodle, але й G Suite for education (пакет хмарних додатків Google для побудови інформаційно-освітньої структури навчального закладу).

Анатолій Мельниченко  наголосив, що фахівці Українського інституту інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського безперервно працюють над удосконаленням платформи дистанційного навчання та забезпеченням широких технологічних можливостей і педагогічних сценаріїв щодо впровадження й використання нових видів занять в освітній процес: вебінари, віртуальні тренажери, дистанційне виконання лабораторних робіт та ін. Усі принципи і стратегії організації й реалізації дистанційного навчання закріплені в "Положенні про дистанційне навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського" та спрямовані на вдосконалення освітнього процесу і визначення пріоритетних завдань розвитку дистанційної освіти.

І наостанок: днями в мережі було відкрито сайт платформи дистанційного навчання "Сікорський": httрs://www.sikorsky-distance.org/.

Підготувала Надія Ліберт