“Усе, що робиться – на краще” – з таким девізом йде по життю доцент кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури радіотехнічного факультету Аліна Вікторівна Шульга.

Закінчуючи школу в далекому 2004-му, Аліна мріяла займатися справою цікавою й корисною, стати професіоналом і навчатися лише в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Допитлива і наполеглива учениця, вона легко вступила до Механіко-машинобудівного інституту і жодного (вона підкреслює – жодного) разу про це не пошкодувала.

Будучи студенткою магістратури, Аліна захопилася ультразвуковою кавітацією. Цей науковий напрям активно розвивав молодий колектив кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки під керівництвом проф. Олександра Луговського. Дослідники впроваджували свої розробки – акустичні диспергатори для розпилення в тонкому шарі та у фонтані; кавітаційні апарати для змішування, знезараження та активації рідин, очистки виробів, екстрагування; апарати для фільтрування рідин, що не засмічуються; апарати для сушіння та коагуляції аерозолів та ін. – у різних галузях промисловості. Студентка долучилася до колективу науковців та поринула в творчу працю. У своїй магістерській роботі вона виклала результати досліджень, що стосувалися ультразвукового розпилення рідини, а згодом блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему "Пристрої ультразвукового розпилення рідини в системах мехатроніки".

Під час навчання в аспірантурі А.Шульга отримала запрошення паралельно працювати на радіотехнічному факультеті. Пропозиція зацікавила молоду дослідницю, а знайомство з новим колективом – творчим, сміливим, іноді навіть зухвалим у своєму прагненні пізнати нове, не залишило вагань, і вона погодилася, а після закінчення аспірантури РТФ став постійним місцем її роботи.

Нині Аліна Вікторівна читає студентам лекційні курси, проводить лабораторні та практичні заняття, залучає підопічних до наукової творчості, про що свідчать численні тези статей, написані в співавторстві зі своїми вихованцями. Також викладач бере активну участь у житті факультету, профорієнтаційній роботі тощо. Слід додати, що триває й творча співпраця А.Шульги з науковцями кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки, у дослідниці ще багато планів та ідей у сфері ультразвукової кавітації.

На сьогодні вона має 65 наукових праць, у тому числі 20 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, один патент України на винахід і три – на корисну модель. Неодноразово брала участь у міжнародних науково-технічних конференціях, виставках, залучалася до виконання держбюджетних тем. Недавно А.Шульзі присвоєно звання доцента, а ще, завдяки високому науковому рівню та наполегливій праці, вона стала переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2020". Крім того, влітку отримала Премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді в розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації "Наукові досягнення".

Та не наукою єдиною живе наша героїня. Вона є мамою маленької чарівної принцеси, і свій вільний від роботи час присвячує родині. Також полюбляє зустрічі у колі друзів та мандрувати, до-сліджуючи нові цікаві місця в Україні та за її межами.

Завжди приємно порадіти за молодих, перспективних і успішних. У них є можливості, бажання та завзяття. У доброзичливому оточенні однодумців і рідних розкриваються їхні здібності і таланти. Тож не забариться й результат та визнання.