Стипендіальні комісії

У КПІ ім. Ігоря Сікорського утворюються стипендіальні комісії для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної та/або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у науковій, громадській, культурній та спортивній діяльності.

Діяльність стипендіальних комісій здійснюються з урахуванням принципів колегіальності, об'єктивності, справедливості рівності прав і свобод здобувачів вищої освіти.

Стипендіальними комісіями, які утворюються в Університеті, є стипендіальна комісія Університету та стипендіальні комісії факультетів/інститутів.

Стипендіальні комісії є колегіальними органами Університету, які у своїй діяльності керуються законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативно-правовими актами Університету: Статутом Університету, цим Положенням, Правилами призначення академічних стипендій, Порядком використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів і аспірантів, тощо.

Нормативні документи щодо складу та функціонування стипендіальних комісій