"Уже два роки поспіль серед переможців університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник" – доцент кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла (КЗФ та ФТТ) фізико-математичного факультету Дарія Савченко. Вона є вихованкою Київської політехніки, походить з родини київських політехніків і все її життя тісно пов'язано з КПІ", – поінформував завідувач кафедри проф. В.Й.Котовський.

У 1999 р. Дарія закінчила Технічний ліцей КПІ, де її улюбленим предметом була фізика, а викладав її відомий викладач к.ф.-м.н. О.О.Мельніков. У тому ж році вступила на фізико-математичний факультет Київської політехніки, який закінчила в 2005 р. за спеціальністю "Обчислювальна фізика". Якісна фізична освіта, отримана під час навчання на ФМФ, стала запорукою старту успішної кар'єри фізика-експериментатора. Знайомство з методом електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) почалося на 4-му курсі під час проходження практики в лабораторії радіоспектроскопії відділу напівпровідникових гетероструктур Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України (ІФН НАНУ).

Після закінчення КПІ, у 2005-2015 рр. Дарія Вікторівна працювала в ІФН НАНУ, обіймаючи посади від інженера до старшого наукового співробітника. У 2010 р., успішно захистивши кандидатську дисертацію під керівництвом проф. Б.Д.Шаніної на тему "Електронна структура та кінетичні властивості парамагнітних домішок та дефектів у карбіді кремнію" за спеціальністю "Фізика твердого тіла", Д.Савченко стала гідним продовжувачем всесвітньо відомої київської школи радіоспектроскопії проф., чл.-кор. М.Ф.Дейгена. У 2013 р. вона здобула перемогу в конкурсі "Кращий молодий науковець" ІФН НАНУ.

З 2015 р. по 2018 р. Дарія Вікторівна навчалась у докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського, а з 2019 р. розпочала викладацьку діяльність на КЗФ та ФТТ. У 2019 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему "Електронні та магнітні властивості парамагнітних центрів у вуглецевомістких матеріалах" за спеціальністю "Фізика твердого тіла".

"Наукова діяльність Д.В.Савченко присвячена експериментальному дослідженню парамагнітних дефектів та домішок у напівпровідниках, діелектриках, нано- та біоматеріалах методами стаціонарного й імпульсного ЕПР, подвійного та потрійного електронно-ядерного резонансу", – розповів проф. В.Й.Котовський. Дослідниця неодноразово отримувала індивідуальні гранти від Німецького фонду фундаментальних досліджень, Французького уряду, а також від Чеської академії наук на проведення досліджень у закордонних лабораторіях радіоспектроскопії та була виконавицею численних міжнародних наукових проєктів. Нині вона є відповідальною виконавицею наукової роботи, що виконується на КЗФ та ФТТ за фінансування МОН.

"У  співавторстві опубліковано 140 наукових робіт, серед них 5 розділів у монографіях та 55 статей у провідних міжнародних наукових журналах, які є результатом тісної співпраці з вченими Чехії, Німеччини, Франції та Польщі", – повідомила молодий науковець. У 2018 р. під редакцією Д.Савченко вийшла колективна монографія "Frontiers in Magnetic Resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials" (Bentham Science Publishers). Згідно з базою даних Scopus на даний час її фактор Гірша дорівнює 9, а кількість цитувань її публікацій становить 240.

Окрім наукової роботи, дослідниця у вільний час займається фігурним катанням, яке з дитинства захопило її не тільки своєю красою та видовищністю, але й тому, що багато елементів неможливо виконати без знання фізики. Навчання на 2-му курсі Д.Савченко навіть поєднувала із тренуваннями в Українському художньо-спортивному ансамблі "Балет на льоду".

Наразі Дарія Вікторівна є керівником чотирьох магістерських дисертацій студентів, викладає курс "Загальна фізика" та готує до викладання студентам бакалаврату ФМФ нову дисципліну, присвячену основам обробки й візуалізації фізичних даних. Дослідниця мріє, щоб професія науковця в Україні стала престижною, відкривалися нові лабораторії з сучасним обладнанням, а молоді вчені не змушені були б виїжджати за кордон.