Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики "Енергія"

Opганізований у 1991 р.
Науковий керівник к.т.н. Калiнчик В.П.
тел.204-85-21

НДІ "Енергія" вирішує широке коло питань, пов'язаних з енергозбереженням, управлінням режимами енергоспоживання, багаторівневим ресурсозберігаючими управлінням режимами систем енергопостачання.

Головні напрямки діяльності :

  • розробка експертних систем у галузі енерговикористання;
  • розробка методів прогнозування i управління енергоспоживанням;
  • розробка тарифів на електричну енергію;
  • розробка технічних засобів вимірювання параметрів енергоспоживання, контролю, витрати енергоносіїв (теплова енергія, газ, вода та iн.)
  • контроль показників якості електроенергії, телекомунікації;
  • проектні роботи iз впровадження технічних засобів;
  • розробка державних стандартів України в галузі енергетики.