Назва роботи Рік Співвиконавці від НТУУ "КПІ" (П.І.Б., учене звання)
 За підручник у чотирьох книгах "Теоретична механіка" (К., "Радянська школа", 1957 – кн. I; К., "Вища школа", 1972 – кн. II; 1989 – кн. III; 1990 – кн. IV) 1992 ПАВЛОВСКИЙ М.А., д.т.н., заведующий кафедрой
БОЙЧУК О.П., д.ф.-м.н., завідувач кафедри
АКІНФІЄВА Л.Ю., к.ф.-м.н., профессор
КИЛЬЧЕВСЬКИЙ Н.О., академік АН України (посмертно)