Рейтинг підрозділів університету – 2014

З метою врахування результатів основних напрямів діяльності кафедр університету навчально-методичним відділом НТУУ "КПІ" третій рік поспіль проводиться рейтингування підрозділів університету за методикою, затвердженою Методичною радою НТУУ "КПІ".

Основними складовими у визначенні рейтингу є такі напрями діяльності кафедри: підготовка фахівців (А1), науково-педагогічний потенціал (А2), науково-інноваційна діяльність (А3), міжнародна діяльність (А4), причому кожна складова входить до загального рейтингу зі своїм ваговим коефіцієнтом (А1 – 0,4; А2 – 0,25; А3 – 0,25; А4 – 0,1).

У визначенні складової А1 використовувалися результати ректорського контролю, державної атестації та зовнішнього оцінювання якості підготовки фахівців; А2 – рейтинг науково-педагогічних працівників (НПП) та кадровий потенціал кафедри; А3 – наукова активність, ефективність науково-дослідних робіт та підготовка наукових кадрів кафедри; А4 – міжнародна активність, академічна мобільність та якість сайту кафедри. Загалом для визначення загального рейтингу використано 45 індикаторів діяльності кафедри, які надійшли до навчально-методичного відділу від приймальної комісії університету, навчального відділу, Інституту моніторингу якості освіти, АІС "Рейтинг НПП", департаменту науки та інноватики, департаменту міжнародного співробітництва, НДЦ прикладної соціології "Соціоплюс", відділу кадрів і архівної справи, відділу інформатизації.

З метою загального рейтингування кафедр (випускових і невипускових) рішенням Методичної ради НТУУ "КПІ" прийнято встановити невипусковим кафедрам середнє значення складової А1 (підготовка фахівців). Таким чином, рейтинг підрозділів університету за результатами діяльності у 2014 році проводився для 129 кафедр університету, 17 з яких є невипусковими.

Другий рік поспіль лідерами рейтингу стали кафедри: фiзики металiв ІФФ, екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, менеджменту ФММ. Проте, навіть надання середнього значення найвагомішої складової А1 (підготовка фахівців) не вплинуло на аутсайдерські позиції деяких невипускових кафедр.

Результати рейтингування було розглянуто на засіданні Методичної ради, яка прийняла рішення рекомендувати керівникам підрозділів проаналізувати результати рейтингування, обговорити на засіданнях кафедр, вчених радах факультетів (інститутів) та до 18 червня 2014 р. подати до навчально-методичного відділу пропозиції щодо вдосконалення методики визначення рейтингу підрозділів.

Т.М. Желяскова,  заступник начальника навчально-методичного відділу

Місце Кафедра Складові рейтингу Загальний рейтинг
А1 А2 А3 А4
1 фізики металів ІФФ 0,789 0,820 0,299 0,390 0,635
2 відновлюваних джерел енергії ФЕА 0,757 0,728 0,332 0,225 0,590
3 господарського та адміністративного права ФСП 0,816 0,622 0,282 0,156 0,568
4 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 0,736 0,687 0,324 0,144 0,562
5 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 0,746 0,782 0,143 0,183 0,548
6 менеджменту ФММ 0,740 0,635 0,202 0,411 0,547
7 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС 0,662 0,600 0,232 0,666 0,540
8 міжнародної економіки ФММ 0,714 0,643 0,225 0,337 0,536
9 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 0,748 0,574 0,322 0,061 0,529
10 економіки і підприємництва ФММ 0,778 0,551 0,219 0,212 0,525
11 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 0,786 0,642 0,144 0,104 0,521
12 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 0,749 0,655 0,186 0,113 0,521
13 телекомунiкацiй ІТС 0,705 0,589 0,338 0,070 0,521
14 біоінформатики ФБТ 0,741 0,599 0,266 0,071 0,520
15 хімічного, полімерного i силікатного машинобудування ІХФ 0,663 0,719 0,244 0,111 0,517
16 виробництва приладів ПБФ 0,756 0,570 0,193 0,170 0,510
17 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 0,715 0,599 0,252 0,102 0,509
18 приладобудування ПБФ 0,599 0,703 0,318 0,100 0,505
19 мікроелектроніки ФЕЛ 0,637 0,521 0,435 0,100 0,504
20 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 0,737 0,531 0,195 0,214 0,497
21 інженерії поверхні ЗФ 0,694 0,592 0,199 0,222 0,497
22 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 0,789 0,469 0,192 0,164 0,497
23 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ 0,713 0,635 0,135 0,164 0,494
24 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС 0,675 0,518 0,340 0,083 0,493
25 технології поліграфічного виробництва ВПІ 0,703 0,538 0,276 0,065 0,491
26 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 0,726 0,549 0,206 0,123 0,491
27 математичного моделювання економічних систем ФММ 0,815 0,507 0,096 0,130 0,490
28 фізики енергетичних систем ФТІ 0,701 0,673 0,152 0,018 0,489
29 технології електрохімічних виробництв ХТФ 0,701 0,599 0,184 0,113 0,488
30 біобезпеки та здоров'я людини ФБМІ 0,724 0,574 0,166 0,091 0,484
31 фізичної хімії ХТФ 0,701 0,439 0,361 0,011 0,481
32 репрографії ВПІ 0,760 0,551 0,129 0,072 0,481
33 технічної кібернетики ФІОТ 0,767 0,463 0,194 0,086 0,480
34 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ 0,717 0,537 0,182 0,121 0,479
35 біомедичної інженерії ФБМІ 0,732 0,612 0,086 0,109 0,478
36 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 0,763 0,526 0,126 0,099 0,478
37 конструювання верстатів та машин ММІ 0,713 0,584 0,145 0,101 0,478
38 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 0,734 0,541 0,098 0,233 0,477
39 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 0,693 0,518 0,210 0,139 0,473
40 динаміки i міцності машин та опору матеріалів ММІ 0,696 0,567 0,157 0,134 0,473
41 видавничої справи i редагування ВПІ 0,703 0,578 0,176 0,029 0,473
42 математичних методів системного аналізу ІПСА 0,723 0,553 0,134 0,101 0,471
43 інженерної екології ІЕЕ 0,678 0,560 0,208 0,076 0,471
44 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 0,712 0,532 0,171 0,092 0,470
45 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ 0,705 0,477 0,235 0,093 0,469
46 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 0,768 0,472 0,126 0,108 0,467
47 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 0,656 0,500 0,241 0,194 0,467
48 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 0,722 0,492 0,152 0,172 0,467
49 автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ 0,769 0,517 0,068 0,117 0,466
50 психології та педагогіки ФСП 0,701 0,580 0,131 0,073 0,465
51 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 0,679 0,549 0,179 0,108 0,465
52 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 0,640 0,599 0,209 0,063 0,464
53 нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ 0,701 0,486 0,230 0,033 0,463
54 телекомунiкацiйних систем ІТС 0,699 0,558 0,150 0,060 0,462
55 геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ 0,623 0,626 0,197 0,075 0,462
56 технологiї машинобудування ММІ 0,692 0,525 0,127 0,206 0,460
57 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 0,677 0,534 0,203 0,052 0,460
58 електричних мереж і систем ФЕА 0,736 0,507 0,135 0,051 0,460
59 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 0,668 0,507 0,150 0,270 0,458
60 програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 0,713 0,531 0,046 0,284 0,458
61 промислової біотехнології ФБТ 0,676 0,537 0,170 0,060 0,453
62 електропостачання ІЕЕ 0,694 0,493 0,153 0,142 0,453
63 біомедичної кібернетики ФБМІ 0,679 0,544 0,166 0,027 0,452
64 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 0,700 0,496 0,159 0,054 0,449
65 електромеханіки ФЕА 0,728 0,491 0,109 0,079 0,449
66 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 0,709 0,439 0,174 0,118 0,448
67 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 0,756 0,432 0,117 0,086 0,448
68 теоретичної і прикладної економіки ФММ 0,701 0,474 0,161 0,083 0,447
69 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 0,708 0,485 0,130 0,106 0,447
70 фiзичної та бiомедичної електронiки ФЕЛ 0,687 0,437 0,201 0,125 0,447
71 промислового маркетингу ФММ 0,694 0,456 0,149 0,173 0,446
72 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП 0,701 0,515 0,118 0,072 0,446
73 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 0,662 0,553 0,130 0,095 0,445
74 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 0,689 0,481 0,161 0,063 0,442
75 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 0,701 0,559 0,055 0,043 0,438
76 промислової електронiки ФЕЛ 0,691 0,403 0,190 0,134 0,438
77 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 0,750 0,414 0,123 0,027 0,437
78 зварювального виробництва ЗФ 0,691 0,489 0,082 0,177 0,437
79 біотехніки та інженерії ФБТ 0,661 0,575 0,114 0,0001 0,437
80 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 0,680 0,449 0,167 0,102 0,436
81 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІФФ 0,642 0,459 0,141 0,291 0,436
82 машин та апаратiв хiмiчних і нафтопереробних виробництв ІХФ 0,704 0,448 0,142 0,063 0,435
83 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 0,679 0,462 0,171 0,045 0,434
84 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 0,701 0,484 0,111 0,042 0,434
85 прикладної механiки ММІ 0,701 0,476 0,119 0,036 0,433
86 теоретичних основ радіотехніки РТФ 0,672 0,423 0,209 0,053 0,432
87 теорії та практики управління ФСП 0,636 0,568 0,091 0,123 0,431
88 автоматизації енергосистем ФЕА 0,697 0,407 0,130 0,182 0,431
89 теоретичної механiки ФАКС 0,701 0,480 0,081 0,096 0,430
90 електрозварювальних установок ЗФ 0,678 0,513 0,047 0,189 0,430
91 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 0,678 0,507 0,098 0,072 0,430
92 історії ФСП 0,701 0,444 0,117 0,079 0,429
93 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 0,689 0,513 0,068 0,078 0,428
94 органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження ВПІ 0,730 0,408 0,115 0,052 0,428
95 публічного права (теорії права і держави) ФСП 0,701 0,467 0,083 0,090 0,427
96 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 0,701 0,472 0,089 0,057 0,427
97 інформаційної безпеки ФТІ 0,663 0,535 0,079 0,049 0,424
98 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 0,727 0,456 0,037 0,091 0,423
99 прикладної математики ФПМ 0,684 0,412 0,147 0,090 0,422
100 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 0,646 0,522 0,105 0,069 0,422
101 теоретичної електротехніки ФЕА 0,701 0,458 0,079 0,063 0,421
102 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 0,700 0,422 0,070 0,162 0,419
103 металознавства та термiчної обробки ІФФ 0,677 0,482 0,085 0,047 0,417
104 української мови, літератури та культури ФЛ 0,701 0,473 0,038 0,083 0,416
105 обчислювальної технiки ФІОТ 0,706 0,395 0,074 0,161 0,416
106 соціології ФСП 0,694 0,444 0,073 0,072 0,414
107 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 0,587 0,530 0,159 0,065 0,414
108 теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ 0,644 0,503 0,100 0,022 0,410
109 автоматизованих систем обробки iнформації і управлiння ФІОТ 0,767 0,343 0,035 0,075 0,409
110 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ 0,706 0,407 0,063 0,081 0,408
111 математичних методів захисту інформації ФТІ 0,648 0,483 0,098 0,0002 0,405
112 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 0,695 0,379 0,103 0,053 0,404
113 прикладної фізики ФТІ 0,697 0,354 0,125 0,044 0,403
114 математичної фiзики ФМФ 0,671 0,473 0,046 0,042 0,402
115 інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 0,672 0,364 0,132 0,094 0,402
116 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 0,701 0,403 0,056 0,050 0,400
117 філософії ФСП 0,701 0,390 0,058 0,048 0,397
118 електричних станцій ФЕА 0,695 0,347 0,109 0,041 0,396
119 системного проектування ІПСА 0,668 0,289 0,143 0,149 0,390
120 спортивного вдосконалення ФБМІ 0,701 0,394 0,026 0,028 0,388
121 загальної і теоретичної фiзики ФМФ 0,710 0,327 0,071 0,047 0,388
122 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 0,711 0,298 0,079 0,091 0,387
123 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 0,623 0,431 0,073 0,082 0,383
124 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 0,621 0,400 0,138 0,000 0,383
125 графiки ВПІ 0,672 0,378 0,030 0,082 0,379
126 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 0,641 0,406 0,034 0,127 0,379
127 диференцiальних рiвнянь ФМФ 0,601 0,427 0,113 0,032 0,379
128 загальної та неорганічної хімії ХТФ 0,701 0,350 0,031 0,029 0,378
129 фізичного виховання ФБМІ 0,701 0,319 0,058 0,0001 0,375