Наукові видання

В Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» видається ряд періодичних видань, тематична спрямованість яких відповідає основним напрямам роботи його структурних підрозділів.

Докладну інформацію про Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського (включаючи інформацію про актуальні категорії видання) дивіться на сайті НТБ ім.Г.І.Денисенка

Назва видання Галузь науки
Advanced Education педагогічні
Information and Telecommunication sciences технічні
Information technology and security технічні
Innovative Biosystems and Bioengineering технічні, медичні, біологічні, хімічні
Mechanics and Advanced Technologies технічні
Адаптивні системи автоматичного управління технічні
Вісник «КПІ». Приладобудування технічні
Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право політичні
, соціологічні, юридичні
Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування технічні
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка фізико-математичні
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» технічні
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті технічні
Дослідження з історії техніки історичні
Економічний вісник НТУУ «КПІ» економічні
Енергетика: економіка, технології, екологія технічні
Інформаційні системи. Механіка та керування технічні
Механіка гіроскопічних систем технічні
Мікросистеми, Електроніка та Акустика технічні
Наукові вісті КПІ / KPI Science News технічні
Обрії друкарства соціальні комунікації
Системні дослідження та інформаційні технології фізико-математичні, технічні
Сторінки історії історичні
Технологія і техніка друкарства філологічні