Відновити диплом & додаток до диплому

Я загубив диплом КПІ. Куди треба звертатися, щоб його відновити.

Для отримання дублікату диплому та/або додатку до диплому, потрібно звертатися в деканат факультету/інституту, який Ви закінчили.

Перелік документів, які подаються особою до деканату навчально-наукового інституту (факультету) КПІ ім. Ігоря Сікорського у разі втрати диплома або додатка до диплома з метою отримання його дубліката:

  1. Заява про видачу дубліката диплома або додатка до диплома, написана на ім’я директора навчально-наукового інституту (декана факультету);
  2. Довідка з архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського про те, що особа навчалася в КПІ (у разі втрати диплома);
  3. Паспорт громадянина України, іноземний паспорт (у разі його наявності) та їх ксерокопії;
  4. Копія індивідуального податкового номера;
  5. Довідка з МВС про крадіжку диплома або додатка до диплома чи копія оголошення про втрату диплома чи додатка до диплома, надрукованого в засобі масової інформації;
  6. Згода на обробку персональних даних;
  7. Квитанція про сплату грошових коштів за виготовлення диплома або додатка до диплома.