Тимчасове положення про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського Ухвалено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 10.02.2020 р.)

Тимчасове Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту та нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Індивідуальний навчальний план (ІНП) студента – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння студентом освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії.

Долучення Розмір
Текст [uk] 798.97 КБ