[до 04.01.2021] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної з 11.01.2021 посади директора науково-технічної бібліотеки ім.Г.І.Денисюка (науковий ступінь к.н./PhD відповідно до профілю);вища освіта (магістр,спеціаліст)відповідно до напряму підготовки;досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

2.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад професорів кафедр (д.н.,проф.,науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрам:
- кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
- кафедри загальної і неорганічної хімії;
- кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації(2 посади);
- кафедри математичних методів системного аналізу;
- кафедри системного програмування і спеціалізованних комп'ютерних систем;
- кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла;
- кафедри фізики металів;
- кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

3.Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 24.01.2021р посад професорів кафедри (д.н., проф., науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
-кафедри конструювання машин;
-кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв.

4. Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 17.02.2021р посад професорів кафедр (д.н.,проф., науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
-кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки;
-кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей.

5.Експертно-кваліфікаційній комісії університету провести засідання вищезазначених кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад професорів кафедр, керуючись Порядком проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) затвердженого
наказом № 7/173-А від 29 вересня 2020 року.

6.Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 01.01.2021 р посад доцентів, старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів (вища освіта магістр, спеціаліст відповідно до профілю кафедри), по інститутах, факультетах, кафедрах:
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної та експерементальної фізики
старших викладачів-1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів-1
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів-2
Кафедра загальної та теоретичної фізики
старших викладачів-1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів-1
Факультет соціології і права
Кафедра господарського та адміністративного права
старших викладачів -1
Кафедра історії
доцентів-1
Фізико- технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів-1
асистентів-2
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
доцентів-1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
старших викладачів-2
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
доцентів-3
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів-1
Кафедра геоінженерії
доцентів-1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра конструювання машин
доцентів-2
Факультет прикладної математики
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
доцентів-1
Кафедра системного програмування і спеціалізованних комп'ютерних систем
асистентів-1
Інститут матеріалознавства та зварювання ім.Є.О.Патона
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів-2
Кафедра фізики металів
доцентів-1
старших викладачів-1
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
асистентів-1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів-1
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної
технології
асистентів-1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
доцентів-4
Кафедра менеджменту
старших викладачів-1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
старших викладачів-1
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів-3
асистентів-1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
старших викладачів-2
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
доцентів-2
старших викладачів-3
викладачів-5
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра спортивного вдосконалення
старших викладачів -1
Інститут аерокосмічних технологій
Кафедра систем керування літальними апаратами
доцентів-2

7.Оголосити конкурс на заміщення вакантної з 23.12.2020 р посади доцента, (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри) по інституту, кафедрі:
Фізико- технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів-1

8.Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 01.02.2020 р посад доцентів, (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри) по факультету, кафедрі:

Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
доцентів-2

9.Експертно-кваліфікаційним комісіям інститутів, факультетів провести засідання відповідних кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад, вказаних в п. 6-8 наказу.

10. Директорам інститутів, деканам факультетів, провести засідання ЕКК інститутів, факультетів по обранню доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів керуючись Порядком проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) затвердженого наказом № 7/173-А від 29 вересня 2020 року.

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ к.163 , т.204-82-82

Університет житлом не забезпечує.

З метою зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції (COVID -19) та зручності комунікації пропонуємо з питань проходження конкурсу НПП, оголошеного в газеті «Київський політехнік» № 39 від 03.12.2020р., звертатися до Жураховської Людмили Володимирівни в робочі дні з 10.00 до 16.00