Ви є тут

[до 25.05.2019] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 15 за 25.04.2019

на заміщення вакантних з 01.07.2019 р. посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри мікроелектроніки;
– кафедри конструювання верстатів та машин;
– кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла;

на заміщення вакантних з 01.07.2019 р. посад доцента (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), асистента по інституту, факультету, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
асистентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
доцентів – 1
на заміщення вакантних з 01.09.2019 р. посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), асистентів по інституту, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 1
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 1
асистентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів – 2
Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

№ 14 за 18.04.2019

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посад деканів факультетів (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету):
– декана хіміко-технологічного факуль¬тету;
– декана фізико-математичного факультету;

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри інформаційно-вимірювальної техніки;
– кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;

на заміщення вакантної з 01.09.2019 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри електронної інженерії;

на заміщення вакантних з 01.09.2019 р.
посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри математичних методів системного аналізу (3 посади);
– кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії;
– кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів;
– кафедри української мови, літератури та культури;
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (2 по¬сади);

на заміщення вакантних з 01.07.2019 р.
посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри атомних електростанцій та інженерної теплофізики;
– кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів;
– кафедри зварювального виробництва;

на заміщення вакантних з 01.07.2019 р. посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Теплоенергетичний факультет
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
доцентів – 1
асистентів – 1
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 3
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
асистентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра прикладної фізики
доцентів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
асистентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії
старших викладачів – 2
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
доцентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра автоматизації енергосистем
асистентів – 2
Кафедра електричних мереж та систем
асистентів – 1
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 1
Зварювальний факультет
Кафедра електрозварювальних установок
доцентів – 2
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра інженерії поверхні
доцентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу анг¬лійської мови
старших викладачів – 4
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів – 1
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікаційних систем
доцентів – 1

на заміщення вакантних з 01.09.2019 р. посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії
доцентів – 1
Кафедра промислової електроніки
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 3
Кафедра електронних приладів та прис¬троїв
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра репрографії
доцентів – 1
Кафедра технології поліграфічного виробництва
доцентів – 1
Кафедра графіки
доцентів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
старших викладачів – 1
Кафедра біотехніки та інженерії
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
доцентів – 2
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 1
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 4
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 1
Кафедра систем керування літальними апаратами
доцентів – 1
старших викладачів – 3
асистентів – 1
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
доцентів – 1
Кафедра авіа- та ракетобудування
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра публічного права
доцентів – 2
Кафедра психології і педагогіки
доцентів – 1
Кафедра соціології
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра філософії
доцентів – 3
старших викладачів – 3
викладачів – 3
Кафедра теорії та практики управління
старших викладачів – 1
викладачів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 2
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
доцентів – 1

Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 5
асистентів – 1
Кафедра системного проектування
доцентів – 6
старших викладачів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів – 2
Кафедра геоінженерії
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра охорони праці, промислової та ци¬вільної безпеки
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра інженерної екології
доцентів – 1
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
старших викладачів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів – 1
асистентів – 2
Кафедра фізики металів
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
старших викладачів – 2
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів – 2
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 3
Кафедра математичної фізики
доцентів – 5
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
старших викладачів – 2
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 3
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
доцентів – 3
Кафедра автоматизації енергосистем
доцентів – 2
Кафедра електричних мереж та систем
доцентів – 1
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів – 2
Кафедра промислового маркетингу
доцентів – 1
Кафедра менеджменту
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів – 4
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 2
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра прикладної фізики
доцентів – 1
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
старших викладачів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра фізичного виховання
старших викладачів – 7
викладачів – 4
Кафедра біомедичної кібернетики
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 1
старших викладачів – 2
викладачів – 5
Кафедра біомедичної інженерії
доцентів – 2
Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
доцентів – 2
Кафедра приладобудування
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень
доцентів – 1
Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації
доцентів – 2
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
старших викладачів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
доцентів – 3
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра фізичної хімії
доцентів – 2
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 3
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів – 3
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра хімічної технології кераміка та скла
доцентів – 1
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
асистентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікацій
доцентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
доцентів – 1
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
доцентів – 2
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 6
старших викладачів – 1
Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики
старших викладачів – 2
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу анг¬лійської мови
старших викладачів – 2
викладачів – 2
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
старших викладачів – 3
викладачів – 7
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
старших викладачів – 4
викладачів – 8
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
старших викладачів – 1
викладачів – 6
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 5
старших викладачів – 6
викладачів – 2
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
старших викладачів – 2
Кафедра електрозварювальних установок
старших викладачів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
доцентів – 1
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
старших викладачів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82.
Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій