Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» прагне запровадити відкриту науку як норму освітньої й науково-технічної діяльності. Університет створює необхідні умови, щоб інтегрувати цінності й практики відкритої науки в усі робочі процеси Університету. У цьому Університет орієнтується на відповідні політики й практики міжнародних інституцій, зокрема ЮНЕСКО і Європейської комісії, а також на досвід розвитку відкритої науки в зарубіжних і вітчизняних закладах вищої освіти, наукових і науково-дослідних установах.

1. Загальні положення

1.1. Політика відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського відображає новий підхід до освітнього процесу й науково-технічної діяльності, що базується на цінностях і принципах відкритої науки; формулює мету, цілі й завдання відкритої науки в Університеті; визначає засади безперешкодного доступу до наукових результатів і дослідницьких даних Університету, процесу створення відкритих навчальних ресурсів; окреслює інфраструктуру відкритої науки Університету й напрями підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки. Політика також є основою для поширення, впровадження й популяризації відкритої науки членами університетської громади на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

1.2. Політику розроблено відповідно до Конституції України, законів
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науковотехнічну інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про освіту», «Про вищу освіту», Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 167 від 10.02.2021 р., інших нормативних актів у сфері науки та освіти, Рекомендацій ЮНЕСКО з відкритої науки, Директиви 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради від 20.06.2019 р. щодо відкритих даних та повторного використання інформації державного сектору, Політики КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності, Видавничої політики Університету, положення Університету «Про запобігання академічному плагіату», наказу № 2-368 від 22.10.2014 р. «Про реалізацію Програми впровадження платформи Відкритого доступу до наукових та освітніх інформаційних ресурсів НТУУ “КПІ”» тощо.

Текст документу

Громадське обговорення проєкту Політики відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського

КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонує до громадського обговорення проєкт Політики відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Проект політики - https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/OS_policy_KPI.docx

Проєкт Політики розроблено на виконання наказу №НОН/27/2022 від 26.01.2022 «Про створення робочої групи з впровадження відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Політика відображає новий підхід до освітнього процесу та науково-технічної діяльності, що:

  • базується на цінностях та принципах відкритої науки;
  • формулює мету, цілі та завдання відкритої науки в Університеті;
  • визначає засади безперешкодного доступу до наукових результатів та дослідницьких даних Університету, процесу створення відкритих навчальних ресурсів;
  • окреслює інфраструктуру відкритої науки Університету та напрями підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки.

Зауваження та пропозиції до проєкту Політики приймаються до 19 жовтня 2022 року (у форматі: пункт з проєкту Політики, пропозиція) на електронну пошту e.kulyk@library.kpi.ua (відповідальна особа – Євгенія Кулик, секретар робочої групи з впровадження відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського, тел. 096-633-23-13).

Для довідки: Відкрита наука: виклики та перспективи https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45503

Дата події