Засідання ректорату 28 листопада 2022 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 28 листопада 2022 року

28 листопада під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.А.Іщенко, ОМ.Бруй, М.О.Безуглий, Є.Малкіна, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес в університеті здійснюється у дистанційному  режимі в синхронному та  асинхронному форматах відповідно до визначеного регламенту та рекомендацій, що було напрацьовано на засіданні Адміністративної ради 24 листопада. Також триває консультування навчальних підрозділів з питань та особливостей організації освітнього процесу (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

2. Відповідно до оголошених конкурсів на зайняття керівних посад навчально-наукових підрозділів минулого тижня відбулися конференції трудових колективів радіотехнічного факультету та факультету біотехнології та біотехніки, на яких було розглянуто питання надання згоди на призначення керівників цих підрозділів. Окрім того їхні колективи були ознайомлені з показниками діяльності відповідних підрозділів і обговорено шляхи поліпшення низки показників. На поточному тижні також має відбутися конференція трудового колективу Механіко-машинобудівного інституту КПІ. Після цього конкурс на посади керівників буде завершено, далі – процедура укладення контрактів з відповідними умовами (О.А.Жученко, М.О.Безуглий, профбюро відповідних підрозділів).

3. У МОН Україні перевірено завантажені до ЄДЕБО дані студентів-контрактників, що належать до окремих пільгових категорій, які мають бути переведені на бюджетну форму навчання (крім студентів першого курсу, які переводитимуться за окремою процедурою). В КПІ 105 таких студентів (О.А.Жученко, Н.В.Семінська)

4. Акредитація. За усіма експертизами освітніх програм (ОП), що відбулися в жовтні та листопаді (усього 31), отримано позитивні звіти та висновки експертних груп.  По більшості цих програм документи вже подано на подальший розгляд галузевих експертних рад, і майже по половині з них уже є позитивні висновки.  Далі очікується засідання НАЗЯВО, де мають ухвалюватися остаточні рішення щодо їхньої акредитації. Також у вівторок 22 листопада відбулося засідання Колегії НАЗЯВО, на якому було ухвалене рішення стосовно  акредитації за спрощеною процедурою однієї з ОП рівня докторів філософії по спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

5. Проводиться моніторинг освітнього процесу. В разі звернень чи-то з боку студентів, чи-то з боку викладачів, стосовно якихось проблем, одразу надається потрібна допомога щодо їхнього подолання. Напрацьовано низку пропозицій щодо завершення підсумкової атестації випускників та можливості змінити, за необхідності та з огляду на поточну безпекову ситуацію, графіки захисту. Ці пропозиції та моделі роботи забезпечать університетові можливість дотриматися усіх вимог нормативних документів і, водночас, піти назустріч студентам. Такі ж само проблеми вирішують і інші університети, тож з ними відбуваються консультації (А.А.Мельниченко).

6. Завершуються тендерні процедури на придбання необхідного мережевого обладнання, після чого буде здійснено перенесення серверів, на яких розміщено інформаційні потужності університету, на новий, більш захищений  майданчик. Відповідні інструкції щодо забезпечення працездатності систем підготовлено. Частину  інформаційних ресурсів  університету переведено в хмарне середовище – це система «Деканат», система «MyKPI», завершується переведення  в «хмару» порталу КПІ та сайтів університету тощо. До того ж, окрім хмарних ресурсів, які університет закуповує, до деяких він отримує ще й безкоштовний доступ. Також у компанії, яка виграла відповідний тендер, для низки своїх інформаційних систем університет закупив сертифікат безпеки доступу, який нині на них встановлюється  (А.А.Мельниченко, В.А.Кондратюк, КБ ІС).

7. Триває робота з оновлення освітніх програм і внесення до них певних змін, насамперед,  у частині їхньої фундаменталізації та, зокрема, посилення їхніх фізико-математичних складових (А.А.Мельниченко).

8. Минулого тижня відбулося дві організовані МОН України та НАЗЯВО конференції, в яких взяв участь і КПІ. Серед інших на них розглядалися й питання визначення індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти, причому досвід КПІ було визнано як позитивний, зокрема в частині визнання  неформальної освіти. Також МОН України організував вебінар, на якому представник КПІ розповів про накопичений в університеті  досвід дуальної освіти (А.А.Мельниченко).

9. На поточному тижні завершується затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів (А.А.Мельниченко).

10.Проведено розширену онлайн-зустріч з метою обговорення зі студрадами факультетів та  інститутів складнощів, які виникають у студентів під час навчання у режимі постійних відімкнеь електроенергії. Напрацьовано спільні рішення щодо заходів для належного завершення семестру та проведення семестрового контролю (Н.В.Семінська).

11.Відділ соціального забезпечення ДНВР продовжує перевірку нових справ студентів пільгових категорій для виплати стипендії в грудні. Формуються нові особові справи та внесяться до них зміни для на подовження виплати соціальної стипендії в грудні 2022 (Т.А.Хижняк).

12. Проведено зустріч з представниками відділу міжнародних зв'язків Університету  імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща). Обговорено проектну заявку за програмою НАВА для організації двох літніх шкіл для студентів КПІ за соціогуманітарним напрямом у весняному семестрі 2023 року. У межах спільного проекту з центром Bilingualism Matters університету імені Адама Міцкевича проведено низку семінарів для представників  закладів освіти м. Познань (Польща) щодо кроскультурної комунікації (культурологічний та психологічний аспект для покращення діалогу представників польської та української лінгвокультур (О.П.Демиденко).

13. Проведено перемовини з деканом факультету адміністрування і соціальних наук Варшавської Політехніки щодо співпраці і підготовки спільної заявки Еразмус за напрямком «Право». У 2022 році цей факультет став найкращим за науковою роботою серед усіх університетів Польщі за напрямом «Право» (О.П.Демиденко).

14. Надіслано лист-звернення до закладів загальної середньої освіти, щодо залучення учнівської молоді до проєкту КПІ KPISchool (Н.В.Семінська).

15. Упродовж тижня погоджено договори про співпрацю з ГО «ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ІЕЕ», ТзОВ «Ренесас Дизайн (Україна)» (РТФ), договір про співпрацю з Дрогобицьким науковим ліцеєм ім. Богдана Лепкого (Н.В.Семінська).

16. Підготовано звернення до Міністра молоді та спорту України щодо передачі КПІ ім. Ігоря Сікорського (на баланс ХТФ) обладнання з Управління лабораторного аналізу Національного антидопінгового центру України (Н.В.Семінська).

17. Проведено офіційну зустріч проректорки Н.В.Семінської з представником ГО «Харківський ІТ-кластер» щодо підписання договору про співпрацю (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

18. Оприлюднено результати конкурсного відбору білатеральних наукових проєктів Україна-Туреччина. Відібрано 10 проєктів для України, з КПІ перемогли - 2. Фінансування у 2023 і 2024 рр. (ННІМЗ, ХТФ) (В.А.Пасічник).

19. Відбулося зібрання Президії Ради проректорів ЗВО України, на яких напрацьовано позиції, в основу яких покладено пропозиції КПІ. Суть позицій:

Конкурс. Має забезпечити існування наукових шкіл та підтримку ЗСУ. Вимагати від МОН не менше 2-х діб безперебійної роботи інформаційної системи та надати можливість подавати запити на конкурс через e-mail з накладанням ЕЦП.

Рада. Квотування присутності: представники МОН, 7 рекомендованих ПРП, 7 представників стейкхолдерів. Голови секції присутні,  але без права голосу. Не більше одного члена Ради від ЗВО.

Секції. Квотування присутності: представники ЗВО – 75%, стейкхолдери – 25%. Добровільне  погодження членів Секцій із дотриманням Кодексу етики експерта. Уникнення домінування в секції одного ЗВО та збалансованість щодо присутності представників ЗВО в Секції

Загальний принцип: відкритість контролю за роботою Секцій і Ради - представники Комісії з етики (формує ПРП) мають право бути спостерігачами на всіх засіданнях (В.А.Пасічник).

20. Конкурс держбюджетних НДР. Проведено онлайн-нараду з керівниками тем, на якій  були доведені основні особливості поточного конкурсу. Окрім звернення до деканів та директорів (їхніх заступників), звернулися безпосередньо до керівників 46 проєктних пропозицій, які влітку були сформовані і подані до МОН і мають важливе значення для безпеки та обороноздатності України. Для консультування керівників проєктів створено телеграм-канал, де співробітники НДЧ та ДЕФ відповідають на запитання авторів. Для внутрішньої експертизи створено гугл-форми подачі проєктів та експертизи з порадами експертів. Наказом МОН оголошено проведення конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок МОН України. Основні дати: підготовка проєктів – до  02.12.2022, внутрішня експертиза – до 08.12.2022, НТР – 09.12.2022, подача в МОН до 16.12.2022 (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

21. Відбулося чергове засідання координаційної Ради комплексної космічної програми університету, на якому обговорено питання звітування за договором базового фінансування за 2022 рік, підготовку проєкту договору на базове фінансування на 2023 рік та узгодження з іншими видами фінансування проєктів за космічною програмою (створена інформаційна система координації), хід виконання робіт над проектами PolyITAN-12U  та PolyITAN-3-PUT (Ю.М.Сидоренко).

22. Триває планова робота над наповненням сайту «Офіс Інновацій». На минулому тижні розміщено інформацію українською та англійською мовами про 25 нових патентів КПІ. Всього на сайті розміщено 130 із 139 патентів (О.Я.Юрчишин).

23. Для подачі до ДП «Укрпатент» підготовлено 3 заявки (2 на винахід (НН ІЕЕ,ФЕЛ), 1 на корисну модель (ІТС)). Надано відповіді Укрпатенту на запити експертизи за 3-ма заявками – винахід (ФЕЛ), корисна модель – (Холдинг СЧ), винахід (НН ММІ). Свідоцтва авторського права на твір: підготовлено до подачі 11 заявок (1 – ФЕЛ, 5 – НН ІЕЕ, 2 – НН ІМЗ, 1 – ПБФ, 2 – ХТФ) (О.Я.Юрчишин).

24. Постійна комісія Вченої ради університету з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів розпочала розгляд проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню» (С.І.Бевз).

25. Проведено низку організаційних заходів щодо створення ювілейної книги «КПІ. Друге століття, продовження традицій»):

- нараду з проректором В.А.Пасічником – стосовно підготовки розділу до ювілейної книги, що стосується наукових шкіл університету;

- з проректором А.А.Мельниченком – стосовно розділу новацій КПІ в організації навчально-методичної роботи;

- з проректором С.І. Сидоренком – стосовно розділу міжнародної діяльності;

- начальником НДЧ Сидоренком Ю.М. – стосовно розділу Космічної програми університету;

- з Д.Л Стефановичем і В.В. Татарчуком– стосовно доповнення розділу з історії традицій КПІ фото та відеоматеріали;

- з деканами факультетів/директорами ННІ – стосовно вдосконалення змісту наданих інформаційних матеріалів

- з С.М. Зигулею– стосовно проєкту кошторису на видання книги (М.Ю.Ільченко)

26. 25 листопада за участі посла Італії в Україні П'єра Франческо Дзадзо відбулася церемонія відкриття скульптурної композиції «Вируюча молекула творчої ДНК» італійського художника, скульптора, дизайнера Паоло Койа.  Відкритий в КПІ артоб'єкт стане складовою діючої в університеті комплексної системи виховання студентів на основі поєднання фундаментальної, природничої освіти з естетичним, духовним і патріотичним вихованням та демократичними традиціями КПІ (С.І.Сидоренко).

27. Продовжувалася робота над вдосконалення структури ЦМО КПІ, штатного розпису, актуалізації Положення про ЦМО і посадових інструкцій співробітників. Упродовж минулого тижня формувався перелік питань в роботі ЦМО, які необхідно вирішити в першу чергу. Серед них, наприклад, впровадження сучасних ІКТ технологій управлінської роботи, які є складовими інтегрованої інформаційної системи КПІ; повне включення ЦМО до загальної інформаційної системи КПІ; перенесення в роботу ЦМО системи управління на основі «kpi», що діє в університеті з липня 2020 року та інші (С.І.Сидоренко, С.С.Маулік).

28. Добігає завершення робота над першою статтею від КПІ як нового члена Альянсу для бюлетеня CESAER, яка у подальшому буде поширена серед 1500 керівників 56 університетів - членів Альянсу. Вона  готується за пропозицією Генерального секретаря Альянсу CESAER Маттіаса Бйорнмальма (Mattias BJÖRNMALM) (С.І.Сидоренко).

29. До університетів-партнерів КПІ в Альянсах європейських університетів, з якими КПІ вже вступив у партнерські стосунки (ENHANCE, EUA, CESAER та інші), надсилаються пропозиції щодо спільного подання проєктів до програм ЄС «Горизонт Європа», НАТО «Наука заради миру і безпеки», ERASMUS+ KA2 (С.М.Шукаєв, В.А.Пасічник, Н.В.Семінська).

30. Шведський інститут підтримав проєктну заявку КПІ, яку за участі пілотної дослідницької групи Студентського парламенту було подано на конкурс програми «Академічна співпраця в країнах Балтійського регіону» (В.А. Кондратюк, С.М. Шукаєв).

31. На конкурси програми «Горизонт Європа» та на конкурс Дунайської транснаціональної програми (Danube Transnational Programme) подано такі проєктні заявки:

• FIRST ARROW (ІХФ, А.Сазонов);

• FOBAPROCICS (ФСП, Н.Волянюк);

• BrAIn (Bringing Artificial Intelligence towards SMEs) (ФММ, А.Кухарук, НН ММІ О.Юрчишин);

• JAM4Danube (Developing Joint Competence Centre for Sustainable Advanced Manufacturing for the Danube Region) (ФММ, А.Кухарук, НН ММІ О.Юрчишин).

32. Продовжуються спільно з В.А. Пасічником індивідуальні зустрічі з керівниками наукових шкіл і діючих наукових груп щодо початку написання проектних пропозицій на ті конкурси програми «Горизонт Європа» (із 667 оголошених на 2023-2024 роки), які відповідають профілю наукових інтересів учасників індивідуальних зустрічей (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник).

33. З 28 листопада в Інституті післядипломної освіти Департамент міжнародного співробітництва  розпочинає курс підвищення кваліфікації «Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання». Кількість слухачів складає 25 осіб (С.М.Шукаєв, І.Г.Малюкова).

34. Проведено перевірку усіх найпростіших укриттів у навчальних корпусах і на території Студмістечка.  Розглядалося питання необхідності їхнього доокомплектування. Готуються пропозиції щодо облаштування в деяких з них Пунктів незламності та точок обігріву й інтегрування їх у загальну міську мережу. Фахівці відповідного профілю мають дати висновки щодо їхніх інженерних мереж, щоби мати можливість заживити ці Пункти навіть у разі відключень електропостачання. Вже визначено для цієї мети гуртожитки №12 і №14, нині вирішується питання щодо обладнання такого пункту  в укриттях гуртожитку №18 або №19  (В.А.Кондратюк, Н.В.Семінська, Ю.В.Нестеренко, О.А.Іщенко,  Студрада Студмістечка,  Профком студентів).

35. Минулого тижня розпочато роботу щодо опосвідчення вогнегасників у приміщеннях навчальних корпусів. Наприкінці грудня або на початку наступного року таку ж роботу планується провести і в Студмістечку  (В.А.Кондратюк).

36. Минулого тижня в Студмістечку  розпочато перевірку систем автоматичної пожежної сигналізації, зокрема систем оповіщення, що встановлені у гуртожитках, де нині проживають студенти (В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко).

37. Минулого тижні на території новоствореного парку встановлено практично всі електричні опори, окрім трьох, де потрібно було прийняти певні інженерні рішення. Такі рішення підготовлено і, якщо дозволить погода, ці три опори також ближчим часом буде встановлено. Території, закріплені за факультетами і прилеглі до навчальних корпусів,  до початку зимового періоду підготовлено (В.А.Кондратюк). 

38. Наряди на підключення тепла до навчальних корпусів КПІ отримано. Станом на ранок 28 листопада підключено 50% корпусів, оскільки тиск в системах замалий і корпуси прогріваються дуже повільно. Проблеми є в корпусах №9 і №31.  Робота триває (В.А.Кондратюк). 

39. Триває робота над запуском в роботу бюветного комплексу. У п'ятницю 25 листопада університет отримав відповідний серифікат. Опрацьовується можливість встановлення в ньому фільтру, який дозволить отримувати з бювету не лише технічну, але й питну воду (до 200 кубічних метрів на добу) (В.А.Кондратюк). 40. Відбулася зустріч з переможцями конкурсу інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge» – авторами проєкту котла «Алігатор», який може працювати на нетехнічній сировині. Готується встановлення одного такого котла на території університету.  Його можна буде використовувати як джерело опалення господарських будівель (В.А.Кондратюк).  

41. Завершено прийом службових записок щодо товарів, які пропонується придбати за рахунок загальноуніверситетських закупівель. Наступний етап – формування річного плану закупівель на 2023 рік  (В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна).

42. Розпочато навчання з цивільного захисту для керівників структурних підрозділів (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко).

43. Оптимізовано  роботу системи відеоспостереження університету, встановлено додаткове обладнання. Тож вона працюватиме і в періоди відімкнення на території та в корпусах електропостачання (В.А.Кондратюк).

44. Спільно з поліцією проведено тренування з підтримки громадського порядку та безпеки на території університету. Тренування проводилося під час комендантської години. Також проведено консультації з працівниками кіберполіції щодо питань інформаційної безпеки та відбиття кібератак на університетські ресурси  (В.А.Кондратюк).

45. Фінансування за листопад університет отримав у повному обсязі. Здійснюється оплата комунальних рахунків, заробітну плату нараховано. Через перебої з поданням електроенергії роботи здійснюються повільно. Також затримуються платежі з Держказначейства. Доопрацьовуються накази про нарахування працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення. Триває робота з орендарями щодо зменшення їхніх заборгованостей – загальну суму заборгованості вже суттєво зменшено. Значно зменшилася кредиторська заборгованість університету – виплачено ту її частину, що утворилася станом на 1 листопада. Тож залишається кредиторська заборгованість лише за листопад. Почала зростати сума надходжень до Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік», заяви надходять, робота триває  (Л.Г.Субботіна).

46. Завершено формування штатного розпису університету, його скеровано до МОН України. З середи 30 листопада розпочинається кампанія захисту бюджетів підрозділів. Графік розроблено, також розроблено і розіслано по підрозділах усі необхідні форми (Л.Г.Субботіна)

47. Для запобігання простоїв і збоїв у роботі підрозділів, які забезпечують життєдіяльність університету (як-от Центральної бухгалтерії та деяких інших), вони в короткий термін мають бути забезпечені необхідним обладнанням, яке дозволить забезпечити для них  безперервне електропостачання (В.А.Кондратюк, О.А.Жученко).

48. Всі найпростіші укриття Студмістечка працюють.  Проводиться робота щодо обладнання пунктів обігріву. Здійснюється робота щодо профілактики вірусних захворювань, гуртожитки необхідними засобами для цього забезпечені.   

Бригади служби експлуатації гуртожитків проводять ремонтні роботи на 4 об'єктах Студмістечка – у 3-му, 4-му, 8-му і 12-му гуртожитках. Інженерні мережі Студмістечка у робочому стані, аварійних ситуацій не виникало.

Для безпеки студентів і перехожих на території Студмістечка працівники чистять дахи гуртожитків і збивають бурульки (О.А.Іщенко).

49. Науково-технічна бібліотека обслуговує читачів і науково-педагогічних працівників  у режимі, який можливий при періодичному відімкненні електропостачання. В холі Бібліотеки в періоди подачі електроенергії постійно гріється бак з водою для читачів і співробітників.

Триває співпраця з  розробниками проєкту смарт-укриття в Бібліотеці.

1 грудня в НТБ заплановано провести онлайн-зустріч з працівниками бібліотеки Шеффілдського університету (Велика Британія) для обговорення співпраці у сфері «відкритої науки» (О.М.Бруй).

50. Представники Профкому КПІ взяли участь у засідання Президії міської організації Профспілки працівників  освіти і науки. Учасників поінформовано, що за 9 місяців військових дій київські освітяни надали у різних формах допомогу ЗСУ на суму в 30 млн. гривень (М.О.Безуглий).

51. Минулого тижня завершився конкурс Фонду допомоги армії «Повернись живим» для університетів. Студенти КПІ у ньому виграли, зібравши за 8 діб 630 тисяч на тренажер для протитанкового ракетного комплексу. Завдяки цьому вони отримали можливість зустрітися з директором Фонду Тарасом Чмутом. Зустріч відбулася 24 листопада. На другому місці – студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Студенти КПІ взяли участь у підготовці пропозицій щодо алгоритмів проведення занять в умовах періодичного вимкнення електроенергії. Частину їхніх пропозицій затверджено Адмінрадою університету, готується відповідний наказ щодо впровадження цього оновленого регламенту.

Продовжують працювати організовані Студрадою розмовні клуби з англійської та німецької мов. 

Також минулого тижня Студрада організувала черговий тренінг з домедичної допомоги, участь у якому взяли 20 студентів (Є.Малкіна).

52. Профком студентів минулого тижня організував в своєму приміщенні пункт підзарядки. За допомогою студентів, які працюють у студентському КБ, забезпечуються  певні удосконалення обладнання для збільшення кількості користувачів та забезпечення освітлення. Також готується обладнання для обігріву людей.

Опрацьовується механізм організації моніторингу та інформування студентів про місця в університеті, які під час вимкнення електроенергії залишаються забезпеченими електропостачанням, – для надання студентам, передусім дипломникам магістратури, можливості працювати над своїми кваліфікаційними роботами.

Профком студентів планує до Міжнародного дня волонтерів встановити рекорд України з виготовлення окопних свічок упродовж  24 годин. Ця акція відбудеться 3 грудня, початок о 10-00 (в приміщенні Профкому, вул. Борщагівська, 144-А). Участь у ній можуть взяти усі охочі, а всі свічки будуть передані нашим воїнам на фронт (І.Степанюк).