Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація ускладнюється як загалом в Україні, так і в КПІ. За підсумками минулого тижня захворіло 29 студентів, 11 з них ізольовано в гуртожитках, 1 особа в лікарні, інші перебувають на самоізоляції за місцем проживання. 10 студентських груп з контактними студентами переведено на дистанційне навчання. Видано наказ «Про порядок дій в разі виявлення у здобувачів освіти ознак захворювання». Проведено робочу нараду з помічниками деканів/директорів щодо дотримання протиепідемічних заходів, здійснено санобробку відповідних приміщень.

Триває вакцинація та реєстрація тих, хто бажає вакцинуватися. На минулому тижні вакциновано 33 працівники і 141  студент. Кількість вакцинованих НПП і НДП досягла 80%, що дозволяє продовжувати  освітній процес у змішаному режимі відповідно до рішення Адмінради від 26 серпня щодо щомісячного перегляду епідемічної ситуації в університеті та прийняття відповідного рішення.

Від МОН отримано скоригований кошторис бюджетного фінансування, який передбачає 90% компенсацію попереднього його зменшення (було мінус 44,8 млн грн). У зв'язку з цим

бюджетною комісією поновлено розгляд запитів на встановлення надбавок, що відбуватиметься щомісячно починаючи з вересня 2021. Бюджетна комісія затвердила зміни в кошторисах використання спецкоштів на запити ФЛ, ФСП та ВПІ. Спільно з комісією з розвитку розглянуто проєкти планів оновлення навчально-лабораторного обладнання та інформатизації університету і рекомендовано їх для затвердження Радою зі стратегічного розвитку університету.

Затверджено наказом оновлений порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг. Комісія з контролю закупівель спільно з бюджетною комісією затвердили зміни до плану закупівель.

Відбулася координаційна нарада керівників департаментів з питання вдосконалення системи формування показників КПІ в міжнародних рейтингах. Погоджено перелік рейтингових показників, який інтегровано з профілями підрозділів і запропоновано систему зворотного зв'язку для формування позитивної динаміки по кожному з показників.

Видано наказ про призначення нових голів координаційних рад навчальних корпусів. За їх участю комісія навчального та адміністративного департаментів здійснюють постійний контроль за завершенням ремонту навчальних приміщень.

Отримано від Державної архітектурно-будівельної інспекції Сертифікат про введення в експлуатацію нового гуртожитку. Продовжується вмеблювання кімнат, формування списків поселення наукових магістрів і аспірантів.

Освітній процес

Заняття проводяться в змішаному режимі за розкладом. Виняток становлять ті 10 груп, студенти яких були в контакті із захворілими студентами. Їх тимчасово переведено на дистанційний режим навчання.

Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в основному здійснюється через систему «Електронний кампус» (ЕК), тому дуже важливим є його своєчасний запуск у повному обсязі. Для цього принциповим є завантаження трьох компонентів: контингенту студентів, кадрового складу викладачів і робочих навчальних планів (РНП). Терміни завантаження 1495 РНП завершилися ще в червні, але третина з них досі має серйозні недоліки, що затримує  повний запуск ЕК. Цільові зауваження доведено до кафедр з вимогою виправити ситуацію до 20 вересня. Результати цієї роботи буде враховано в показниках кафедр при преміюванні керівників. Проведено детальний аналіз початку навчального року на нараді заступників деканів і на Методраді.

Методична рада в частково оновленому складі розглянула питання вибору навчальних дисциплін магістрами, внесення змін до «Положення про Методичну раду» та «Положення про освітні програми КПІ», ухвалила силабуси та фахові каталоги вибіркових дисциплін, затвердила нові сертифікатні програми і надання грифів навчальним виданням.

Розглянуто підсумки прийому до аспірантури. Звернули увагу деяких підрозділів на необхідність більш вимогливого відбору наукових магістрів і ефективної реалізації програм «Магістр-PhD», оскільки лише 30% наукових магістрів вступили до аспірантури.

Обговорено порядок конкурсного відбору НПП з урахуванням прийнятих змін до відповідного Положення. Розглядаються подання і формуються накази по складу ЕКК підрозділів. Черговий конкурс буде оголошено 30 вересня.

Акредитація

На минулому тижні працювала експертна група з акредитації ОНП за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки». Таким чином тепер у НАЗЯВО проходять розгляд 5 ОНП – це спеціальності 125, 172, 133, 144 і 122. Подано на акредитацію ОП за спеціальностями 104 «Фізика і астрономія» і 163 «Біомедична інженерія».

Проведено нараду-семінар з гарантами освітніх програм з підготовки до процесу акредитації.

Видано наказ про початок процедур самоаналізу і внутрішньої акредитації. Порядок і  умови їх проведення обговорені на засіданнях Вченої і Методичної рад.

М.З. Згуровський

Прошу комісію з підготовки Колективної угоди проаналізувати ситуацію щодо зміни Статутів університетів. Нам потрібно визначитися – чи ми повинні збирати Конференцію трудового колективу, щоб внести зміни до нашого Статуту, чи ваша комісія наділена повноваженнями  вносити такі зміни. Внесені до нашого Статуту зміни мають технічний характер. Нам потрібно з цим визначитись якомога швидше, щоб не затягувати процес і щоб ми могли запустити  можливість обрання деканів і керівників інших підрозділів,

Ю.І. Якименко

Минулого тижня проведено засідання комісії. Відповідно до повноважень, наданих комісії  Конференцією трудового колективу, їй було доручено провести редакційні зміни в Статуті КПІ відповідно до законодавства. Після внесення змін Статут було надіслано до МОН для затвердження. З юристами було визначено відсутність необхідності вчиняти будь-які додаткові дії.

М.З. Згуровський

У даному випадку прошу підтримувати зв'язок з Міністерством, щоб розуміти, чи  приймається наше бачення, чи нам потрібно проводити Конференцію трудового колективу.

Ю.І. Якименко

У п'ятницю надійшов лист з Міністерства, у якому встановлено остаточні терміни затвердження Статутів. Для ЗВО Києва – це вересень 2021 року.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Продовжували моніторинг проведення освітнього процесу в змішаному режимі. Здійснювали  уточнення та коригування розкладів, зміни аудиторій тощо.

Проводилася робота з корекції навчальних планів (НП), робочих навчальних програм (РНП) з урахуванням здійсненого набору здобувачів вищої освіти у 2021 році.  

Узяли участь у нараді з питань координації роботи щодо підвищення місця КПІ у міжнародних рейтингах.

Проводилася  підготовка до засідання Методичної ради та її проведення.

Оновлено «Положення про Методичну раду» університету.

Підготовлено та відправлено до МОН України підсумки прийому до аспірантури у 2021 році на місця за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб. За конкурсом не пройшло 35 здобувачів. Підготовлено лист до МОН про збільшення обсягу бюджетних місць зі спеціальностей, за якими був конкурс. Ведеться прийом оригіналів документів. Триває укладання з аспірантами 2021 року зарахування договорів про навчання. Аналіз вступної кампанії засвідчив, що третина наукових магістрів вступають до аспірантури, що і є фактором для об'єднання освітніх програм. 

Узяли участь у спільному засіданні тендерної, бюджетної комісії та комісії з розвитку. Розглянуто питання закупівлі навчально-лабораторної бази за кошти Фонду розвитку.

Проводиться подальша перевірка сертифікатних програм. Окремі сертифікатні програми затверджено на Методраді.

На Методраді також представлено нову систему my.kpi.ua, яка пройшла опробування у  режимі пілотного проєкту на РТФ, ФСП і на одній кафедрі ІПСА. Магістрам запропоновано серед вибіркових дисциплін у весняному семестрі скористатися цією системою. 

Проведено консультаційну зустріч з гарантами PhD ОНП  щодо навчальних і методичних питань у процесі акредитації.  Гарантам надано відповідні рекомендації.

Здійснюється звітування аспірантів минулих років на засіданнях кафедр про виконання індивідуального плану підготовки аспіранта. Відбувається відрахування аспірантів за невиконання індивідуальних планів навчання аспірантів. За минулий тиждень відраховано 7 аспірантів.

Здійснюється контроль проходження переддипломної практики студентами-магістрантами.

Триває перевірка підрозділів щодо порядку списання та зберігання кваліфікаційних робіт.

Підготовлено та розіслано інформаційний лист стосовно перевірки індивідуальних рейтингів-листів НПП.

Підрозділам надано пропозиції щодо організації вибору студентами-магістрантами навчальних дисциплін на весняний семестр 2021/2022 н.р.

Поінформовано підрозділи щодо неухильного виконання норм законодавства про мову освітнього процесу відповідно до листа МОН.

Проводяться роботи з адміністрування та реєстрації користувачів у програмах університету, надаються інструкції із завантаження і встановлення ліцензійного ПЗ та ключі для активації.

Підготовлено оновлений перелік ліцензованого програмного забезпечення для його використання в університеті та в загальноуніверситетських підрозділах і надіслано інформацію викладачам, науковцям, студентам та співробітникам STEM (Технічного  напряму) факультетів/інститутів щодо подовження дії програм.

Налаштовано контроль «мертвих посилань» (у межах лімітів для безкоштовної перевірки).

Опубліковано 8-й вебометричний рейтинг - https://webometr.kpi.ua/2021-08

Триває підготовка проєктів положень відділів відповідно до реорганізації структури КБ ІС.

Для запуску ЕК проводиться робота з виправлення помилок, зроблених підрозділами (випадкових і системних).

М.З. Згуровський

Прошу вас разом з Юрієм Івановичем і Наталією Валеріївною продовжити роботу з  розвитку системи працевлаштування та її вдосконалення. Прошу поставитися до цієї роботи як до пріоритетної. Концепцію в загальних рисах ми обговорили. Тепер слід напрацювати проєкти положень, окремих елементів системи. Ця робота стосується навчального і наукового блоків, ІМЯО, інших підрозділів університету. Просимо бути координатором цієї роботи.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

14 вересня відбулося засідання Ради з НВР, на якій розглянуто такі питання:

- стан готовності індивідуальних навчальних планів студентів;

- алгоритм дій при виявленні хворих студентів;

- планування виховної роботі на навчальний рік;

- ознайомлення з нормативною базою;

- відшкодування коштів за навчання.

Триває поселення поновлених студентів за умови наявності вільних місць.

Продовжуються зустрічі студентів з поліцією та мешканців гуртожитків з адміністрацією студмістечка, департаментом безпеки та студентською соціальною службою.

Продовжується видача довідки Ф-20 студентам 1-го курсу бакалаврату.

Стипендія

Узяли участь у зустрічі з компанією «Хуавей», на якій обговорювалося питання виплати стипендії студентам РТФ та ІТС 172-ї спеціальності. За попередньою домовленістю планується виплата в наступному семестрі семи стипендій в розмірі близько 6500 грн/місяць за результатами зимового семестрового контролю. Підготовлено договір, який передано на погодження іншій стороні.

Відбулося засідання стипендіальної комісії університету, на якому були затверджені реєстри студентів 1-го курсу (бакалаври, магістри) на призначення академічних стипендій, а саме:

1-й курс бакалаври – 1886 (контингент 4250 осіб), що склало 44,37 %; 1-й курс магістри – 735 (контингент 1699 осіб), що склало 43,26%.

На сайті ДНВР оприлюднено рейтинги вступного конкурсного балу студентів 1-го курсу (бакалаври, магістри), відповідно до якого їм призначено академічну стипендію в поточному семестрі. Підготовлено відповідний пост на каналі ДНВР.

Усі накази на призначення академічної стипендії, в тому числі і по іноземних студентах, які навчаються коштом державного бюджету України відповідно до міжурядових угод, передано до ДЕФ для нарахування стипендії.

На облік оформлено 31 студента-сироту (бакалаврат) та 6 магістрів 1 курсу магістратури.

Мобільність

Міжнародна мобільність

  • відбувся прийом у відділі академічної мобільності директора з питань інтернаціоналізації факультету інженерії Університету Південної Данії Генраха Джонсена Віндта. Обговорено питання спільної участі у програмі «Еразмус», а також питання започаткування співпраці університетів і документального супроводу такої співпраці.

Національна мобільність

  • завершено роботу над проєктом національної мобільності, зокрема з питань унормування співпраці з українськими ЗВО у різних форматах академічної взаємодії;
  • проведено зустріч з представниками міжнародного відділу Львівської політехніки, обговорено подальшу співпрацю над спільними проєктами, у тому числі над проєктом національної мобільності для інженерних спеціальностей;
  • відкрито набір за першим проєктом студентської академічної мобільності САМ, який  фінансується Британською Радою (для ФЛ, ФММ, ФСП).

Профорієнтація

Продовжується підготовка до проведення Дня відкритих дверей (9 жовтня), який планується проводити в режимі онлайн.

Надіслано листи-вітання та Каталог вступника в школи, вступники яких здобули більше 195-200 балів при вступі до КПІ.

Здійснено електронну розсилку в школи-партнери з нагадуванням щодо активізації співпраці у 2021/2022 н.р.

Працевлаштування

14 вересня проведено онлайн-зустріч з представниками компанії «Banza» (ФІОТ, ФПМ). Обговорено напрями можливої співпраці.

15 вересня проведено розширену зустріч з керівником Управління екології та природних ресурсів та представниками ІХФ. Обговорено деталі співпраці та необхідність підписання договору про співпрацю.

Організаційна робота

16 вересня стартував новий проєкт для студентів  КПІtalks (Частина 1. «Твій перший рік у КПІ»). Захід пройшов в музеї з дотриманням санітарно-епідемічних норм. Кількість місць була обмеженою. Для тих, хто не зміг потрапити, проведено пряму трансляцію в YouTube (кількість переглядів станом на тепер 1022). 12 спікерів протягом 3,5 години надавали корисні поради студентам щодо навчання, працевлаштування та можливості реалізувати свій потенціал у позанавчальний час.

Соціально-психологічна робота

На запит ГО «Відчуй» на площі Знань організовано  безкоштовну перевірку слуху  в спеціально обладнаному «Кабінеті на колесах». Досвідчені фахівці за допомогою аудіометричного обладнання перевіряли слух усім охочим. Їх кількість перевищила можливості. Усього перевірку пройшло 85 осіб, у кожного 5-го виявлено проблеми зі слухом. Домовляємось про додаткову перевірку для всіх, хто бажає її пройти.

Вакцинація

Проведено вакцинацію та ревакцинацію 174 осіб. Серед них 141 студент (10   сімнадцятирічних) та 33 співробітники (10 НПП). Усього з початку оголошення вакцинації студентів виявили бажання вакцинуватися 750 осіб (370 вакциновано).

М.З. Згуровський

Хочу підтримати запропонований вами захід під назвою КПІtalk, який пройшов дуже успішно. Ми відчули, що це справжня виховна робота, коли студенти отримують від своїх вчителів, від цікавих людей справжню і правдиву інформацію про майбутню кар'єру, особливості навчання в КПІ, про моральні і етичні норми, які повинні панувати в університетському середовищі. Бажано, щоб подібні заходи ви проводили систематично, щоб вони проходили частіше і були присвячені різним подіям як в Україні, так і в КПІ. Усі вони мають бути спрямовані на одне – на  виховання. Ми з колегами обговорили і високо оцінили проведену роботу. Я особисто задоволений і отримав гарне враження від цього заходу. Це справжня виховна робота, яка має бути поставлена на постійну основу і проводитися частіше, цікавіше, змістовніше.

Заступник начальника НДЧ  Г.С.Васильєв

На виконання доручень ректора

Триває активна взаємодія з МОН з питань підготовки документальної бази й оголошення нового Конкурсу НДР МОН. 16 вересня проведено онлайн-нараду із заступниками керівників підрозділів з наукової роботи та керівниками наукових робіт, термін виконання яких завершується у 2021 році, щодо оновлених вимог та правил участі у конкурсі МОН України. В нараді взяли участь 47 осіб – представники НДЧ та ДЕФ. Заступникам з наукової роботи та керівникам робіт, що завершуються, розіслано гугл-форми та форми для подання проєкту для участі у 1-му етапі Конкурсу на рівні університету. В Телеграм-каналі створено чат «Підготовка проєктів на конкурс НДР МОН 2022».

Проведено планову щотижневу нараду Ради комплексної космічної програми університету. Заслухано звіти керівників груп про стан закупівель (М.В. Карпець, В.І. Хомініч, Р.В. Антипенко). Обговорено питання придбання високовартісних комплектуючих до наносупутника «Polyitan-12U», питання співпраці з Познанським технічним університетом, питання проведення випробувань антен.

Обговорено питання оновлення каталогу спеціальних розробок КПІ ім. Ігоря Сікорського з урахуванням експонатів Х фестивалю «Sikorsky Challenge». Мета такого каталогу – розвиток госпдоговірної тематики в ІПОТ. Проведено виїзну зустріч з новим керівництвом Київського заводу автоматики ім. Петровського. На зустрічі намічено основні напрямки співробітництва: підготовка кадрів, модернізація існуючої лінійки продукції, розробка нових продуктів, консультування у сфері оновлення парку верстатів заводу. Також проведено зустріч з керівництвом компанії «Фрегат AM Group», під час якої обговорено питання госпдоговірної тематики  між  компаніями та університетом.

На виконання рішень Координаційної ради

Для участі в конкурсі спільних українсько-турецьких наукових проєктів від університету подано 6 заявок – 2 від ІМЗ, 2 від ІЕЕ, 1 від ХТФ, 1 від ФСП.

Отримано 1 патент на винахід (ІХФ), 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права (ФПМ, ФМФ) та подано до ДП «Укрпатент» заявку на корисну модель (ТЕФ).

Рада молодих вчених університету взяла участь в акредитації ОНП 3-го рівня (PhD) спеціальності 122 Комп'ютерні науки.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Проведено тижневий моніторинг тендерних пропозицій та передано до структурних підрозділів 26 пропозицій, які можуть зацікавити НПП університету: (9 – ФММ; 5 –  ФІОТ, ІПСА, АПЕПС (ТЕФ), ФТІ, ФПМ; 2 – НДЦ «ТЕЗІС»; 2 – ТЕФ; 3 –  ФЕЛ, 1 –  ФЕА; 1 –  РТФ; 1 –  ХТФ; 1 – ІЕЕ; 1 – ФЛ).

До структурних підрозділів університету надіслано запрошення та реєстраційну форму для участі у виставках галузей енергетики, електроніки та технологій очищення води, які пройдуть у Міжнародному виставковому центрі з 19 по 21 жовтня 2021.

Робота із зовнішніми партнерами

16 вересня взяли участь у засіданні робочої групи Національної ради «Інфраструктура» та «Молодь» щодо змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Проводиться робота з питань гармонізації Закону із законодавством ЄС щодо внесення змін до класифікації видів дослідницької інфраструктури, яким буде надаватись фінансова бюджетна допомога.

Г.С. Васильєв узяв участь у роботі робочої групи №8 («Молодь») Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. На нараді обговорено питання внесення змін до Закону України про «Наукову і науково-технічну діяльність», які стосуються діяльності молодих вчених. Очікуваний результат від прийняття змін – перехід до державної підтримки молодих вчених на основі застосування критерію ідентифікації за етапами розвитку наукової кар'єри (магістри впродовж 7 років до захисту дисертації, доктори філософії впродовж 12 років після захисту дисертації та молоді доктори наук – до 40 років). Для кожної категорії молодих вчених буде розроблено окремі форми державної підтримки.

На запрошення Мінекономіки 14 вересня взяли участь у засіданні робочої групи з питань  реалізації постанови КМУ «Щодо сприяння впровадженню технологічного підходу «Індустрія 4.0» в Україні». У першій ітерації документа визначено механізм підтримки діяльності Центрів 4.0, що будуть функціонувати на базі наукових парків, закладів вищої освіти, наукових установ, а також процедуру акселерації проєктів, дотичних до Індустрії 4.0.

Спільно з Асоціацією підприємств промислової автоматизації України (АППАУ) 13 вересня проведено засідання робочої групи щодо реалізації проєкту «BOWI». Напрацьовано дорожню карту та визначено відповідальних за виконання завдань першого етапу.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Комісія з атестації наукових кадрів (В.Б. Струтинський):

  • розглядає ситуацію у зв'язку з апеляцією С.М.Стовпника щодо негативного голосування при захисті його дисертації. Враховуючи невідповідність позитивного розгляду дисертації при захисті та негативних результатів голосування для об'єктивного розгляду питання захисту дисертації запропоновано надати до комісії кілька документів. Після їх отримання комісія продовжить роботу з розгляду цього питання;
  • комісія з етики та академічної доброчесності (О.М.Бруй) на засіданні 14 вересня обговорила умови, запропоновані компанією PlagiatPl щодо використання їхньої системи перевірки текстів на збіги. Також на засіданні комісії на конкурсній основі обрано номінантів для отримання Грамоти Вченої ради за популяризацію академічної доброчесності.

Продовжується редагування текстів Положення про вчену раду структурного підрозділу, а також Положення про службу вченого секретаря.

Підготовлено для обговорення пропозиції до змісту першої редакції проєкту Переліку заходів до відзначення 125-річчя КПІ.

М.З. Згуровський

Ми дякуємо вам за все, що ви робите. Щодо програми відзначення 125-річчя КПІ, то вже можна було б починати обговорювати її головні концептуальні засади. Як тільки ви з вашими колегами будете готові до першого обговорення, будемо із зацікавленістю його чекати. Виходячи з досвіду підготовки подібних ювілеїв, таке обговорення вже на часі.

Проректор з міжнародних зв'язків  С.І.Сидоренко

На запрошення Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні пана Фань Сяньжуня готуємо участь делегації КПІ на чолі з ректором М.З. Згуровським в онлайн-заході 24 вересня з нагоди 72-ої річниці утворення Китайської Народної Республіки.

На запрошення Посольства Японії в Україні 22 вересня відбудеться зустріч із Й.В. Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кураі Такашею з нагоди завершення його дипломатичної місії в Україні.

Відбулася відеозустріч ректора КПІ М.З. Згуровського з ректором Познанської політехніки Теофілом Єсіновським. Обговорювалася участь делегації КПІ в міжнародній науково-технічній конференції на базі Познанської політехніки 15 вересня 2022 року «Our century. Science for Defense» та підготовка до завершення робіт зі створення супутника «PolyItan-3-PUT».  Ректори університетів-партнерів домовилися: 1) готувати пропозиції для спільної програми створення серії супутників на перспективу 10-15 років; 2) презентувати її в Європейській космічній агенції та в  Європейській комісії з метою отримання коштів на запуски супутників, що створюватимуться спільно.

Працювали над виконанням доручення ректора М.З. Згуровського щодо переходу до цілеспрямованого управлінського впливу на факультети, інститути, кафедри з метою досягнення синергії в роботі з посилення позицій КПІ в міжнародних рейтингах. Питання організації такого управлінського впливу розглянуто на нараді під головуванням першого проректора Ю.І. Якименка за участю проректорів за напрямами і членів ректорату О.А. Жученка та О.М. Бруй. Схвалена на нараді система моніторингу «інтегральних параметрів» КПІ в рейтингах і їхніх «складових» у розрізі факультетів, інститутів, кафедр вбудовується в уже діючу систему організації управління університетом через зворотний зв'язок: контроль якості освітнього процесу, профілі кафедр, рейтинги НПП, внесення відповідних завдань до умов контрактів з керівниками всіх рівнів і контроль виконання цих завдань.

Робота з посольствами зарубіжних країн в Україні та з посольствами України за кордоном

За результатами зустрічі з Катариною Шаупп-Карманн, керівницею відділу культури, освіти та меншин Посольства ФРН в Україні, досягнуто домовленості готувати церемонію відкриття «каменю спотикання» (іменного меморіального знаку) Георгію Карловичу Бріфу, який був співробітником КПІ та загинув у Бабиному Яру. Захід призначено на 8 жовтня. Планується, що участь у ньому братиме Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

На 23 вересня 2021 року заплановано взяти участь у конференції «Українсько-італійське співробітництво в аерокосмічній галузі», яка організовується Посольством України в Італії і Посольством Італії в Україні та пройде за участю Посла України в Італії Ярослава Мельника і Посла Італії в Україні  П'єра  Франческо  Дзадзо.  З доповіддю від КПІ про розробки, інновації та стартапи університету у аерокосмічній галузі виступить Ю.М. Сидоренко.

Робота з впливовими міжнародними організаціями

На запрошення генерального директора BSUN (Мережі університетів Чорноморського регіону) проф. Ідена Мамута готуємо делегацію КПІ на чолі з ректором М.З. Згуровським до участі 13-15 жовтня 2021 року в Конгресі BSUN «Роль університетів у вирішенні складних викликів сучасності: креативні рішення, пов'язані зі складними соціальними викликами сьогодення та із визначеними ООН 17 Цілями Сталого Розвитку до 2030 року».

Робота координаційної ради з питань набору іноземців на навчання в КПІ

Зараховано 200 іноземців (у 2020 році – 198, у 2019 році – 180). Враховувалися студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання.

Підписано і видано 323 запрошення на навчання (у 2020 році – 321, у 2019 році – 294).  Всього надійшло 756 звернень щодо вступу до КПІ.

Інститут ядерних наук університету м. Анкара (Туреччина) та кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики КПІ організовують у грудні 2021 вебінар-зустріч з  випускниками освітніх програм університету м. Анкара для ознайомлення з «International Joint Master's Degree Program». Мета зустрічі – залучення випускників освітніх програм університету м. Анкара до подання документів на навчання в КПІ у весняному семестрі 2021/2022 навчального року. Це спільна англомовна магістерська програма щодо експлуатації атомних електростанцій, за якою КПІ готовий надавати освітні послуги для випускників освітніх програм університету м. Анкара. Відповідну угоду між КПІ та університетом м. Анкара було підписано в Анкарі 7 жовтня 2019 року.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

На виконання рішення проректорів В.А. Пасічника, А.А. Мельниченка, Н.В. Семінської, С.І. Сидоренка про створення міждепартаментської групи англомовних консультантів у  кількості 5-7 осіб, які мають досвід підготовки успішних міжнародних проєктів, відбулася нарада керівного складу з питань організації допомоги кафедрам, 272 діючим науковим групам щодо написання англомовних проєктних пропозицій для подальшого їх подання на конкурси міжнародних проєктно-грантових програм.

Наступний крок у реалізації прийнятих рішень – проведення семінару-практикуму для заступників деканів з міжнародної діяльності та заступників деканів з науки з метою роз'яснення нової системи роботи і їх навчання організаційно-методичних прийомів запуску нової системи. Проведення семінару заплановано на 23 вересня.

На базі Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона ДМС провів семінар-практикум для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячений методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності з метою наблизити роботу ДМС до глибинних наукових осередків, щоб ініціювати їх участь у програмі «Горизонт Європа» та інших. Тепер такі «виїзні» заходи на факультетах і в інститутах стануть основною формою активізації роботи наших учених у роботі з підготовки проєктних пропозицій до конкурсів міжнародних проєктно-грантових програм.

Продовжується робота з підрозділами з добору кандидатур для участі у черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендії імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023, який уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах тощо від трьох до дев'яти місяців.

Спільно зі структурами департаменту наукової діяльності організовуємо участь керівників міжнародної проєктно-грантової діяльності підрозділів, діючих наукових груп університету в інформаційно-комунікаційному заході МОН України 21 вересня щодо запуску конкурсного відбору проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України за програмою «Горизонт 2020».

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

На 23 вересня готуються до оприлюднення результати рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2022 (рейтинг працевлаштування випускників за методикою QS). КПІ вперше увійде до цього рейтингу.

Серед п'яти інтегральних параметрів  у цьому рейтингу є параметри прямого вимірювання, зокрема Graduate Employment Rate (ваговий коефіцієнт 10%), який визначається відношенням кількості випускників, які працевлаштовані протягом останніх 12 місяців, до всієї кількості випускників протягом останніх 12 місяців. Цей параметр прямого вимірювання у КПІ високий.

На запрошення упорядників рейтингу QS 23 вересня КПІ братиме участь у вебінарі, присвяченому рейтингу працевлаштування випускників за методикою QS (2022 QS Graduate Employability Rankings).

Інші заходи

Спільно з О.М. Новіковим, Б.В. Андрєйцевим за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні готуємо зустріч з директором The Institute for Cyber Police Studies (CYBUREAU) Tal Pavel з метою обговорення умов читання в КПІ курсу з кібербезпеки.

Спільно з ФТІ (О.М. Новіков) готуємо протокольне забезпечення церемонії підписання договору з компанією «Самсунг Електронікс Україна» щодо подальшої співпраці за дуальною формою освіти.

На 22 вересня готуємо протокольне забезпечення підписання Меморандуму про співпрацю з некомерційною професійною організацією «Асоціація приватних виконавців України». Пропозиція щодо започаткування співпраці з «Асоціацією приватних виконавців України» є  інвестиційно і соціально привабливою для КПІ, зокрема для організації освітнього процесу на факультеті соціології і права за формами дуальної освіти.

М.З.Згуровський

Дякую. Оголошено рейтинг університетів QS за предметами, зокрема і за напрямом «фізика». И в ньому ми разом з університетом Шевченка опинилися не на дуже високому місці. Потрібно проаналізувати, чому. Адже в нас дуже потужну і ґрунтовну підготовку здійснює Фізико-технічний інститут, зокрема кафедра прикладної фізики. Звичайно, і кафедри загальної фізики працюють, я вважаю,  на належному рівні. Але чому дані про результати нашої роботи не в повній мірі доходять до укладачів рейтингу  QS? Прошу вас з'ясувати і проаналізувати цю ситуацію.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Змонтували і підключили автоматичну пожежну сигналізацію в 11-му навчальному корпусі, провели навчання з персоналом, який експлуатуватиме цю систему. Продовжуємо монтаж таких систем в 16-му та 18-му гуртожитках і в 21-му навчальному корпусі;

- розробили технічну документацію для встановлення автоматичної  пожежної сигналізації в Технохабі та на факультеті інформаційної та обчислювальної техніки;

- продовжували виконувати обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів щодо  необхідності виконання капітальних та поточних ремонтних робіт (обстежено 9-й та 17-й навчальні корпуси);

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 10, 11, 12-го навчальних корпусів;

- продовжуємо роботи із заміни 180 метрів водопровідної труби до 28-го навчального корпусу;

- виконали ремонт даху в 19-му та 16-му навчальних корпусах;

- розпочали огляд та заміну ламп вуличних ліхтарів по території університету (паркова зона, Паркова алея, вул. Політехнічна,  біля навчальних корпусів);

- провели робочу нараду з питань виконання робіт з благоустрою території за 18-м та 28-м навчальними корпусами. Провели робочу зустріч з деканами щодо закріплення за факультетами/інститутами території паркових зон з метою подальшого їхнього догляду;

- розпочали кронування зелених насаджень у парковій зоні та по території університету;

- провели робочу нараду з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів щодо дотримання протиепідемічних заходів в університеті; розробили алгоритм і протоколи дій в різних ситуаціях;

- на постійній основі відбувається пошук зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації Програми енергоефективності. Протягом минулого тижня проведено робочу нараду з потенційними партнерами та інвесторами;

- отримали дозвіл на спеціальне водокористування для бази відпочинку «Політехнік»;

- розпочали квартальний моніторинг місць тимчасового зберігання відходів;

- підготували акт перевірки газоочисного устаткування університету.

Соціальний напрям

- триває робота з підготовки до відкриття їдалень у 31-му  та 27-му  навчальних корпусах;

- затвердили оновлений Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в університеті  (Наказ №НУ/194/2021 від 15.09.2021);

- проведено засідання тендерного комітету, де відбулось обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставлено низку процедур на капітальний ремонт корпусу № 9.

- триває робота комісії з аудиту приміщень навчальних корпусів №22 та №17;

- на підставі наказів про утворення нових кафедр факультетів/інститутів проводиться  підготовка наказу про розподілення приміщень за новоствореними кафедрами;

- здійснено перезакріплення площ в 26-му та 29-му навчальних корпусах;

- проводиться збір даних для отримання спецперепусток для проїзду в громадському транспорті для співробітників на випадок можливого локдауну;

- проводиться робота із впровадження програми інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» в університеті;

- триває робота з організації медичного огляду співробітників у 2021 році та формування необхідної документації;

- бази відпочинку «Маяк», «Сосновий» та «Політехнік»  працюють у  режимі вихідного дня та приймають відпочивальників.

Безпека

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- вживали посилених заходів з охорони громадського правопорядку у зв'язку зі збільшенням кількості студентів та відвідувачів університету;

- продовжуємо розробляти алгоритми реорганізації системи контролю та управління доступом в Центрі фізичного виховання та спорту;

- спільно з департаментом економіки та фінансів провели аудит дислокації постів відділу стаціонарних постів.

М.З.Згуровський

Дякую. Багато справ виконує ваш департамент. Але однією з найважливіших справ цього осіннього сезону є  облаштування нової паркової зони і висадження там дерев. Це складний проєкт, бо ми пов'язані з певними компаніями, які надають нам садженці, добрива, чорнозем та інше. Тому я прошу звертати увагу на цей проєкт, щоб він не залишився на другорядних позиціях. Це важлива для всіх справа.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Минулого тижня завершилися засідання Галузевих експертних рад за тими програмами, які їм було подано наприкінці минулого навчального року. По всіх цих програмах ухвалено позитивні рішення. По чотирьох з них  ГЕР пропонують зразкову акредитацію.

Нині в плановому режимі подаємо заявки на акредитацію в цьому навчальному році. По трьох програмах уже з наступного тижня, з 28 по 30 вересня, працюватимуть 3 експертні групи.

Видано наказ  про проведення самоаналізу діяльності кафедр і внутрішньої акредитації. У цьому році вперше реалізовуватимемо пілотний проєкт – такі процедури будемо проводити за допомогою спеціальної електронної системи, поєднаної з профілями кафедр. Якщо раніше кафедри мали всю інформацію завантажувати самостійно, то тепер більшість даних буде в цю систему подаватися централізовано. І кафедри у своїх особистих кабінетах будуть все це бачити в автоматичному режимі.

Директорка ІМЯО М.М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка. Дуже активно йде набір на підготовчі курси осіннього сезону. Також уже працюють групи молодших класів. За фінансовими показниками ми вже перевищили показники минулого року, сподіватимемося на їх подальше поліпшення.

Центр тестування. Вже готові до проведення комплексного моніторингу вхідного контролю. Зараз чекаємо остаточних списків і запускаємо їх у систему.

Підготували і запустили в друк черговий номер газети «Світ».

М.З.Згуровський

Я хочу просити Юрія Івановича Якименка та Анатолія Анатолійовича Мельниченка допомогти Марії Миколаївні поширити заняття в системі доуніверистетської підготовки на наші два додаткові майданчики – на вулиці Панаса Мирного, і на Львівській, 28. Це буде зручно для школярів, які живуть неподалік тих майданчиків і підвищить їхню зацікавленість до нашої системи доуніверситетської підготовки. Тому потрібно пришвидшити вирішення питання щодо надання там ІМЯО відповідних площ.

Ю.І.Якименко

Наказ про закріплення цих площ за ІМЯО вже видано. Але є прохання залучити до цього ще і Вадима Анатолійовича Кондратюка, бо там потрібно провести невеличкі роботи щодо приведення до ладу тих приміщень. 

М.М.Перестюк

Ми провели невеличкий моніторинг серед дітей, серед слухачів, а також серед людей, які там проживають, і з'ясували, що це дійсно дуже зручні локації. Сподіваємося, що там буде попит на навчання в нашій системі.

М.З.Згуровський

Дякуємо вам. Дякуємо за те, що система доуніверситетської підготовки дає нам гарну частку добре підготовлених абітурієнтів, а згодом – і студентів.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Нагадаю, що на початку місяця МОН зменшив фінансування університету на 44,8 млн гривень. Але тепер ми отримали додаткове збільшення кошторису за програмою «Підготовка кадрів» у розмірі 40,0 млн  грн. до кінця року. Згідно з розподілом збільшено фінансування за липень, серпень, вересень на 13,4 млн грн. Це дасть можливість поновити видатки на заробітну плату та нарахування в розмірах, передбачених попереднім кошторисом. А  5,0 млн грн, які були зняті зі статті «Комунальні витрати» і не поновлені, перереєстровано на спецкошти. Таким чином, згідно з рішенням бюджетної комісії в заробітну плату за другу половину вересня виплатимо стимулюючі надбавки.

На спільному засіданні бюджетної комісії та Ради з розвитку розглянуто пропозиції керівників ФСП, ВПІ, ФЛ щодо зміни структури ціни в бік збільшення відсотка на заробітну плату і зменшення видатків розвитку підрозділу. Така структура затверджена до кінця поточного семестру.

Також узгоджено програму оновлення лабораторного обладнання підрозділів та програму інформатизації освітнього процесу. Запропоновано передати узгоджені програми для затвердження Радою з розвитку.

Разом з ДНВР працювали над оформленням кредитів на навчання. Всього підписали угоди з трьома студентами на суму 81,3 тис. грн. Нам було виділено на це 1 млн 900 тис. грн, тож залишок коштів повернемо до бюджету.

Завершено перевірку використання коштів, отриманих за навчання аспірантів як українських, так і іноземних. Проаналізували матеріали разом з проректором А.А.Мельниченком. Готуємо пропозиції щодо вдосконалення цієї системи.

На засідання оздоровчої комісії підготовлено аналіз роботи баз відпочинку.

Дуже велику роботу провели у зв'язку з реорганізацією Науково-дослідного інституту  «Ритм». У жахливому стані там було обладнання, інвентар. Достатньо  сказати, що ДЕФ склав 160 актів на списання матеріальних цінностей. В основному все там закінчено. Залишилося ще привести до ладу матеріали по чотирьох темах і списати старі меблі.

Проведено аналіз кількісного складу НДП по підрозділах та його фактичне використання. Готуємо матеріали для розгляду бюджетної комісії.

Готуємо розрахунок стипендіального фонду за результатами прийому.

Спільно з НДЧ проводимо консультації з питань фінансових розрахунків проєктів на конкурс МОН 2022.

Проаналізовано використання коштів по договорах з НФДУ за перший етап. Не використано 625,8 тис. грн (2,7%), здебільшого за статтею «Придбання обладнання». Причини цього різні: по деяких підрозділах було завищено вартість обладнання, а по деяких – просто не проведено процедур закупівлі. Кошти повернуто до бюджету.

Узяли участь у засіданні експертної  групи НАЗЯВО.

Продовжуємо працювати з новим керівництвом спорткомплексу. Готуємо нове положення про порядок реалізації абонементних квитків, працюємо над організацією роботи бухгалтерії, допомогли в роботі над Положенням про ЦФВС тощо. 

М.З.Згуровський

Дякую. Щодо скорочення фінансування на 4 млн грн. Нам дійсно потрібно зберегти фонд заробітної плати, щоб люди не відчули цього скорочення, а щодо оплати комунальних витрат, нам слід продовжити роботу із впровадження програм енергозбереження. Завдяки їй ми щороку платимо менше за енергоносії:  це забезпечують і заміна вікон на енергоощадливі, і оновлення теплоавтоматики в корпусах та інше. Тому, Вадиме Анатолійовичу, більше уваги приділяйте цьому напряму, щоб ми продовжили заощаджувати кошти за оплату енергоносіїв. Тут резерви ще є.

Л. Г. Субботіна

Щоправда, підвищуються тарифи.

М.З.Згуровський

Тим більше це для нас важливо. Ми маємо менше викидати в повітря енергоносіїв, а ефективніше їх використовувати.  Що ж до загальної ситуації, то ви, мабуть, знаєте, що відбувається суттєве скорочення фінансування закладів вищої освіти. У деяких регіональних  університетах уже скорочують і викладачів. Такою є ситуація в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, в одеських університетах. Там ситуація є дуже гострою в соціальному плані. Ми маємо зберегти викладачів, науково-педагогічні школи, але ефективніше господарювати і використовувати бюджетні кошти.  Бачимо резерви в енергозбереженні і в інших напрямках. Але найбільше – саме в енергозбереженні. ДЕФ як аналітичний підрозділ супроводжує ці питання,  тому я прошу робити акцент на цьому. Щодо програми стратегічного розвитку, дякую за підготовку, будемо готуватися до наступної наради для заслуховування цих програм.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Поселення в нас завершено. У гуртожитках нині проживають 11563 студенти.

Епідемічна ситуація. Нині в нас 11 хворих, усі перебувають у ізольованих приміщеннях. Контактні особи – також на самоізоляції. Заходи з дезінфекції приміщень та поверхонь, з якими контактують люди, обов'язково проводяться. Працівники гуртожитків забезпечені засобами індивідуального захисту та необхідними антисептиками.

Соціально-виховна робота. Наразі працюємо з першокурсниками. Збираємо їх групами і проводимо бесіди-інструктажі про правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та про безпечну поведінку в місті Києві, оскільки багато з них прибули з маленьких населених пунктів.

Правопорядок. За минулий тиждень і вихідні грубих порушень не зафіксовано.

Готуємо гуртожитки до опалювального сезону.

М.З.Згуровський

Дякую за успішне завершення поселення. Розумію, що залишаються деякі окремі питання, але вже поточного характеру.  Хочу привернути вашу увагу до ймовірного підвищення ближчим часом кількості інфікованих студенів, тому що за деякою інформацією лине четверта хвиля  коронавірусної хвороби, викликана штамом «Дельта».  Критичною ланкою КПІ є, звичайно, гуртожитки, в яких сконцентрована велика кількість молодих людей, які не завжди дотримуються необхідних санітарно-епідемічних норм. Тому ви маєте бути готовими до такого підвищення. Отож, по-перше, мають бути резервні місця в ізоляторі, і, по-друге, слід здійснювати постійний контроль за дотриманням усіх протиепідемічних заходів у гуртожитках. Потрібно вимагати дотримання всіх санітарних правил. Тут уже не до вмовлянь, бо мова йде про здоров'я не лише студентів, але й викладачів, які  перебувають у контакті зі студентами, і при цьому належать до груп підвищеного ризику. І, звісно, потрібно мати в достатній кількості засоби індивідуального захисту та антисептики.

О.А.Іщенко

Профілакторій ми вже використовуємо як ізолятор. Резервні місця в ньому є.  

Директорка Науково-технічної  бібліотеки О. М. Бруй

Узяли участь у засіданні робочої групи з доопрацювання між першим і другим читанням тексту Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (при Комітеті ВРУ з гуманітарних питань).

Також узяли участь у засіданні робочої групі МОН з відкритої науки. Продовжується робота над національним планом з відкритої науки.

Сприяння публікаційній активності

Надавали консультації щодо актуалізації профілів авторів в Google Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, визначення індексу  УДК. Подано 11 запитів до служби підтримки Scopus щодо об'єднання розпорошених профілів наших науковців.

Продовжено роботу з перевірки та внесення даних до системи рейтингу НПП (e-Campus).

Підготовлено аналітичні дані та пропозиції щодо внесення змін до Положення про преміювання науковців за публікації у виданнях, що входять до БД Scopus і WoS.

16 вересня проведено освітній онлайн-захід у форматі «запитання-відповідь» для викладачів, науковців та охочих дослідників КПІ «Відверто про… індекс Гірша» (47 зареєстрованих учасників).

Здійснено е-розсилку на всі кафедри університету щодо серії вебінарів «Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їхня роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців» від ДНТБ України (відповідно до листа МОН України).

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

Подано заявку та як результат створено акаунт КПІ ім. Ігоря Сікорського як видавця на порталі видавців Clarivate – Web of Science Publisher Portal. Відтепер заявки щодо включення до БД Web of Science мають подаватися від наукових періодичних видань КПІ за допомогою цього акаунту.

Продовжено комплексний аналіз журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS – результати аналізу та відповідні рекомендації надіслано редакції журналу «Mathematics in Modern Technical University».

Сприяння розвитку наукових конференцій університету

На платформі OCS зареєстровані: Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з прикладної лінгвістики «Корпус та дискурс», конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності».

У проєкті «Наукові конференції України» відкриті Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Наука та техніка ХХІ століття» та Міжнародна науково-технічна конференція «Smart-технології в енергетиці та електроніці».

Академічна доброчесність

Продовжувалася робота Комісії з етики та академічної доброчесності з опрацювання документів кандидатур, поданих на нагородження Грамотою ВР за популяризацію академічної доброчесності. Відбулося голосування. З 16 кандидатів комісія підтримала нагородження чотирьох.

Надано 11 консультацій щодо використання системи Unicheck відповідальними від кафедр за перевірку академічних текстів на ознаки плагіату.

Культурно-освітня робота

Проведено 3 культурно-освітніх заходи та 5 оглядових екскурсій для студентів 1-2 курсів.

Анонсовано Всеукраїнський день бібліотек – «Бібліотека жива». Програма на 30 вересня

Узяли участь у KPItalks «Твій перший рік у КПІ» з доповіддю «Бібліотека – твоя точка опори!»

Співпраця з Національною комісією зі стандартів державної мови

Домовлено про зустріч першого проректора КПІ Ю.І.Якименка з представником Національної комісії зі стандартів державної мови щодо подальшої співпраці з КПІ як уповноваженою особою (23 вересня). Планується обговорити питання, як викладачі, які не мають в атестаті про середню освіту оцінки з української мови, можуть скласти відповідний іспит і отримати сертифікат у пункті приймання іспитів, який міститься в нашій бібліотеці. Сам пункт приймання іспитів на визначення рівня володіння державною мовою держслужбовцями працює у штатному режимі 2 дні на тиждень по 3 групи (9 осіб кожна). 

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Основним нашим заходом, який відбувся минулого тижня, стало засідання профкому. На ньому обговорили всі питання життєдіяльності університету: змішана форма навчання, вакцинація, фінансування, почали обговорювати підсумки оздоровчого  сезону і таке інше.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Провели у вівторок і середу в Малому спортивному ядрі дві трансляції футбольних матчів. Узяли участь у цьому доволі багато людей, тобто в організації таких заходів є велика потреба. Ми також зацікавлені в цьому і з протиепідемічних міркувань, оскільки проводяться вони просто неба. Тож готуємося до трансляції наступних спортивних подій, звісно, з дотриманням усіх протиепідемічних правил.

Також у минулу п'ятницю провели турнір першокурсників зі стрітболу. 11 команд узяли участь. Такі заходи викликають дуже велике зацікавлення з боку студентів, тому, якщо дозволить погода та епідемічна ситуація, проводитимемо  їх і надалі.

Консультуємо першокурсників з різноманітних питань. Але залишається ще глобальне питання – щодо вакцинування. Зрозуміло, що найближчим часом карантин буде посилено,  і умова щодо продовження роботи вишу офлайн тільки якщо 80% персоналу буде вакциновано, вступить у силу.  Але про кого тут мова – про викладачів і навчально-допоміжний персонал чи про всіх працівників? Звичайно, КПІ є найкращим у питаннях вакцинації, але слід уберегтися від  небажаної ситуації, коли через те, що хтось з персоналу залишився невакционованим, усі підуть на карантин.

М.З.Згуровський

Дякую. Мова тут іде про науково-педагогічний і навчально - допоміжний персонал. Тобто, про той персонал, який безпосередньо контактує зі студентами, бо в нас є ще й ремонтно-будівельне управління, господарські служби та інші підрозділи, працівники яких зі студентами практично не контактують. Якщо ж мова про  науково-педагогічний і навчально - допоміжний персонал, то тут ми вже перевищили 80%.

Дата події