Проблема формування і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою є однією з тих, яка нині потребує серйозної уваги як з боку освітян, так і з боку органів державної влади.

Проблеми інституту державного замовлення в Україні активно обговорюються нині в експертному середовищі і поміж фахівців-практиків. Через держзамовлення реалізується політика держави у сфері підготовки кадрів для розвитку економіки і суспільства. Тож в умовах кадрової кризи в цілій низці галузей реальної економіки заяви деяких високопосадовців про необхідність подальшого відходу від практики розміщення державного замовлення у вишах України виглядають абсолютно недоречними. При цьому систему формування, розміщення і виконання держзамовлення слід докорінно змінювати. Яскравим свідченням цього є Рішення Рахункової палати України від 11 серпня 2015 року № 1-5, повний текст якого наведено нижче.