Проект NETCENG програми TEMPUS набирає обертів

У листопаді 2013 р. Європейська комісія відібрала для фінансування проект TEMPUS – NETCENG "Нова модель третього освітнього рівня відповідно до Болонського процесу в Білорусі, Росії та Україні", в якому наш університет є  головним координатором від України. Проект розрахований на три роки.

Наприкінці листопада 2014 р. учасники проекту з 22 університетів України, Росії, Білорусі, Великої Британії, Німеччини та Литви провели семінар у Білоруському державному університеті (Мінськ). Координатори проектів кожного університету звітували про роботу в поточному році, ділились своїми напрацюваннями та баченнями шляхів реалізації завдань проекту, виходячи з особливостей систем вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації у своїх країнах.

З 2014 року в Україні новим Законом про освіту науковий рівень кандидата наук трансформований у науково-освітній рівень доктора філософії, що сприятиме гармонізації освітніх та наукових рівнів європейських країн Сходу та Заходу.

Представникам університетів Східної Європи цікаво було дізнатись про структуру та зміст навчальної складової підготовки доктора філософії в країнах Євросоюзу за інженерними напрямами, вимоги до докторської дисертації та особливості організаційних процедур захисту та присудження ступеня доктора філософії на прикладах Вільнюського технічного університету ім. Гедемінаса (Литва), Лондонського університету Брюнеля (Велика Британія) та Берлінського технічного університету (Німеччина).

Підготовка доктора філософії в названих університетах передбачає такі основні елементи: складання іспитів з визначеного блоку навчальних модулів (освітня складова), затвердження теми дисертації та наукового керівника, публікація визначеного числа наукових статей за темою дисертації у фахових виданнях, заслуховування дисертації на профільній кафедрі, призначення наукової ради (комісії) для завершальної оцінки дисертації та присудження ступеня. Слід зазначити, що наукова складова підготовки як кандидата наук, так і доктора філософії за своїм змістом та структурою дуже схожі, хоча формальні сторони їх реалізації мають багато відмінностей і особливостей. Тому імплементація положень Закону України про освіту безперечно сприятиме зближенню і вирівнюванню систем підготовки фахівців вищої кваліфікації в країнах Європи.

Зацікавленість учасників семінару викликала доповідь про напрацювання нашого університету, в тому числі факультету авіаційних і космічних систем, щодо розробки та впровадження програм подвійного диплома кандидата наук – доктора філософії з університетами Західної Європи, використовуючи механізми програм TEMPUS та ERASMUS MUNDUS.

Перший рік проекту завершується вивченням особливостей та програм підготовки докторів філософії в університетах Західної Європи. В планах другого року – практичне знайомство з методикою викладання освітніх модулів в університетах Німеччини, Литви та Великої Британії, майстер-класи та тренінги в цих університетах для наукових керівників, адміністративного персоналу та аспірантів, семінари сертифікації наукових керівників, розробка пілотних навчальних програм та блоків навчальних дисциплін, підготовка та публікація навчальних посібників, відкриття нових лабораторій та комп'ютерних класів для проведення досліджень, офісів менеджменту та організації зв'язку з ринком праці, формування вимог сучасної промисловості до фахівців кваліфікаційного рівня "доктор філософії".

Тож проект TEMPUS – NETCENG наповнюється цікавими практичними результатами і має всі можливості зробити перші кроки реалізації нової моделі третього освітнього рівня, гармонізованого для вищих шкіл Східної та Західної Європи, підвищення конкурентоспроможності випускників університетів на ринку праці.

Сайт проекту: www.netceng.eu.

Людмила Стецюк, координатор проекту, інженер 1-ї категорії кафедри теоретичної механіки