ПОСТАНОВА від 15 січня 1996 р. N 80 Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України втратила чинність на підставі Постанови КМ N 992 ( 992-2008-п ) від 05.11.2008.

Студенти ВНЗ

Види випробувань Стать Нормативи, бали
5 4 3 2 1
Витривалість            
Біг на 3000 м, хв., сек ч 12 13,05 14,30 15,40 16,30
ж 15,10 16 16,50 17,50 19
або біг на 2000 м, хв., сек ж 9,40 10,30 11,20 12,10 13
або плавання за 12 хв., м ч 725 650 550 450 350
ж 650 550 450 350 300
Сила            
Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, разів ч 44 38 32 26 20
ж 24 19 16 11 7
або підтягування на перекладині, разів ч 16 14 12 10 8
ж 3 2 1 1/2 -
або вис на зігнутих руках, сек. ч 60 47 35 23 10
ж 21 17 13 9 5
Піднімання всід за 1 хв., разів ч 53 47 40 34 28
ж 47 42 37 33 28
Стрибок у довжину з місця, см ч 260 241 224 207 190
ж 210 196 184 172 160
або стрибок вгору, см ч 56 52 45 39 35
ж 46 44 40 36 30
Швидкість            
Біг на 100 м, сек. ч 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5
ж 14,8 15,6 16,4 17,3 18,2
Спритність            
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ч 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7
ж 10,2 10,5 11,1 11,5 12
Гнучкість            
Нахили тулуба вперед з положення сидячи, см ч 19 16 13 10 7
ж 20 17 14 10 7
Прикладні навички            
Плавання одним з обраних способів, м ч 100 100 50 25 -
ж 100 100 50 25 -

Тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості

Загальні положення

До виконання тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості допускаються треновані особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування, чітко усвідомили мету своєї участі в ньому, ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання.

У разі незадовільного самопочуття брати участь у тестуванні не рекомендується.

Тестування проводиться два дні: перший день - на швидкість, силу ніг (стрибок з місця в довжину або вгору) і витривалість; другий день - на силу рук (згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, або підтягування на перекладині, або вис на зігнутих руках), спритність (човниковий біг), силу м'язів тулуба (піднімання всід), гнучкість (нахил тулуба вперед), плавання без врахування часу (якщо воно не проводиться в перший день як тест на витривалість).

Якщо тестування проводиться протягом одного дня, то послідовність залишається тією ж. При цьому тест на витривалість і плавання слід виконувати останнім.

Тести можуть виконуватись і в іншій послідовності, якщо це не вплине негативно на досягнення результатів у кожному з них.

Тести на фізичну підготовленість можуть використовуватись і як окремі види випробувань у кінці відповідного розділу підготовки.

Під час перевірки фізичної підготовленості призовної молоді тестування проводиться в такій послідовності: на спритність, швидкість, силу, витривалість і плавання.

Тестування бажано проводити у вигляді змагань, що значною мірою забезпечить надійність результатів.

Особи, що підлягають тестуванню, повинні бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Вправи можуть виконуватись і босоніж. Не дозволяється використовувати взуття з шипами.

Перевірку фізичної підготовленості всіх груп населення слід проводити в одні й ті ж терміни, в належних санітарно-гігієнічних і погодних умовах.

1. Спринтерський біг (30, 60, 100 метрів)

Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, відміряна дистанція, стартовий пістолет (або прапорець), фінішна стрічка.

Опис проведення тестування. За командою "На старт" учасники тестування стають за стартову лінію в положення високого старту (низький старт не використовується) і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

Загальні вказівки і зауваження. Дозволяється тільки одна спроба.

У разі відсутності стартового пістолета подається команда "Руш" з одночасним сигналом прапорцем для хронометристів.

У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час кожного фіксується окремо.

Бігова доріжка повинна бути прямою, в належному стані та розділена на окремі доріжки.
Тестування має проводитися в погодних умовах, за яких учасники могли б показати свої кращі результати.

2. Стрибки в довжину з місця

Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах.

Опис проведення тестування. Учасник тестування стає носками до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.

Результатом тестування є дальність стрибка в сантиметрах у кращій з двох спроб.

Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводиться відповідно до правил змагань для стрибків у довжину з розбігу. Місце відштовхування і приземлення повинні перебувати на одному рівні.

3. Стрибок вгору з місця

Обладнання. Розмітка на стіні, магнезія або крейда. Опис проведення тестування. Учасник тестування змащує кінчики пальців рук магнезією або крейдою, стає обличчям до стіни, де зроблена розмітка, ноги на ширині плечей, руки опущені. За командою "Можна" учасник піднімає руки вгору і торкається кінчиками пальців розмітки. Потім він опускає руки донизу, ледь присідає і робить різкий змах зігнутими руками вгору, відштовхується в тому ж напрямку ногами, стрибає вертикально вгору, намагаючись якомога вище торкнутися кінчиками пальців рук розмітки.