Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь (КМФ та ДР), ФМФ

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь (КМФ та ДР), фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37-к, к.401, 03056, Київ, Україна

Телефон для довiдок: 204-82-46
E-mail: mafiz_fmf[at]kpi.ua
Сайт:
В.о. завідувача кафедри: д.ф.-м.н., доцент Горбачук Володимир Мирославович

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь входить до складу фізико-математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського. Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін на восьми факультетах та у чотирьох інститутах КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Серед науково-педагогічних працівників кафедри працюють 5 професорів, 37 доцентів, 8 старших викладачів та 9 асистентів, серед них 6 докторів наук та 44 кандидатів наук.

Наукова діяльність кафедри охоплює дослідження фундаментальних і прикладних проблем у розвитку математичної теорії та конструктивних методів розв'язування актуальних задач інженерної практики, зокрема і з використанням потужних можливостей новітнього математично-комп'ютерного інструментарію.