У квітні 2009 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено восьмий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ». Моніторингом було охоплено близько трьох тисяч студентів четвертого курсу університету.

В останніх трьох турах спостерігалася значна динаміка зростання якості залишкових знань з математики та фізики студентів більшості спеціальностей університету.

Упродовж восьми турів ряд спеціальностей демонстрували стабільно високу якість комплексної підготовки фахівців, серед яких відмітимо: Системний аналіз та управління (ІПСА), Інформатика (ФТІ), Соціальна інформатика (ІПСА), Економічна кібернетика (ФММ), Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади (ФЕЛ).

Згідно з «Порядком проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ «КПІ» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких, за результатами восьмого туру, посіли останніх п'ять місць (Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій (ЗФ), Обробка металів за спецтехнологіями (ММІ), Котли та реактори (ТЕФ), Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (XK) (ХТФ), Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (XМ) (ХТФ) з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Аналіз та узагальнення результатів чотирьохрічного моніторингу дозволив виявити не лише деякі основні системні закономірності процесу накопичення та зберігання знань студентами, але й побудувати на цій основі адекватну математичну модель.

Інф. Інституту моніторингу якості освіти