У листопаді 2008 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено сьомий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ». Моніторингом було охоплено близько трьох тисяч студентів п’ятого курсу університету.

Аналіз результатів за підсумком семи турів дозволив не лише виявити певні тенденції та особливості підготовки фахівців за різними спеціальностями, а й виробити конкретні методично обґрунтовані рекомендації для здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Як позитивний факт можна відмітити значну динаміку зростання якості залишкових знань з математики та фізики студентів більшості спеціальностей університету. Це свідчить в першу чергу про велику та якісну роботу, яка ведеться відповідними кафедрами щодо вдосконалення форм та змісту фундаментальної підготовки.