У квітні 2008 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено шостий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ». Моніторингом було охоплено 2755 студентів п'ятого курсу 121-ої спеціальності університету.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначався за формулою, затвердженою Вченою радою університету:

Де:

– індекс якості підготовки фахівців по кож­­ній спеціальності

– індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю;

– індекс якості дипломних робіт (проектів);

– індекс якості підготовки фахівців за відгуками ринку праці;

– накопичувальний індекс (визначався за результатами попередніх п'яти турів).

Досвід попередніх турів дозволив у шостому турі покращити як саму модель моніторингу, так і суттєво доповнити і розширити її діагностичну базу. Так, зокрема, в індексі якості залишкових знань за результатами ректорського контролю з'явилась нова складова, яка враховує збалансованість і гармонійність фундаментальної та фахової складових підготовки студентів на кафедрах університету; а в накопичувальному індексі – складова, яка функці­онально залежить від такого важливого показника, як середнє місце спеціальності за підсумками попередніх п'яти турів.

Аналіз результатів за підсумком шести турів дозволив не лише виявити певні тенденції та особливості підготовки фахівців за різними спеціальностями, а й виробити конкретні методично-обґрунтовані рекомендації для здій­снення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Інф. Інституту моніторингу якості освіти