Восени 2006 року Інститутом моніторингу якості освіти в НТУУ “КПІ” було проведено третій етап комплексного моніторингу якості підготовки фахівців усіх спеціальностей V курсу. Складові моніторингу – якість залишкових знань за результатами ректорського контролю, якість дипломних робіт та оцінка якості випускників ринком праці.

Індекс якості підготовки фахівців у НТУУ “КПІ” визначався за формулою, затвердженою Вченою радою університету :

індекс якості підготовки фахівців;

індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю;

індекс якості дипломних робіт;

  індекс якості підготовки фахівців за результатами соціологічного опитування на ринку праці, проведеного центром «Соціоплюс»

  результат ректорського контролю;

  компенсований індикатор відхилення від середніх показників по НТУУ «КПІ»;

  компенсований індикатор відповідності результатів ректорського контролю з фундаментальних дисциплін результатам з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін;

  компенсований індикатор якості збереження знань.

Напрацьований досвід на двох попередніх етапах моніторингу дозволив на третьому етапі не лише покращити саму модель моніторингу, а також вперше ввести для аналізу такі важливі показники, як якість дипломних робіт та якість залишкових знань з інформатики та іноземної мови.

Було суттєво розширено банк тестових завдань, який містить понад 210 тисяч завдань з 1230 дисциплін. Комплексним тестуванням було охоплено близько 2450 студентів п'ятого курсу 114 спеціальностей університету.

Комплексний аналіз складових формули (2) дозволив виявити по ряду спеціальностей розбалансованість навчальних планів з фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Підведено також підсумки трьох етапів комплексного моніторингу ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ (V курс, 2005 рік; IV курс, 2006 рік; V курс, 2006 рік) як за спеціальностями університету, так і на факультетах (в інститутах) НТУУ “КПІ” в цілому.

Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на факультетах (в інститутах) НТУУ "КПІ"

за підсумком третього етапу трьох етапів ( V курс, 2006 р.)

за підсумком третього етапу трьох етапів ( v курс, 2005 р., Іv курс та v курс, 2006 р.)