У період з листопада 2017 по квітень 2018 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено двадцять третій тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Моніторингом було охоплено близько чотирьох тисяч студентів ІV курсу.

У поточному турі спостерігався високий рівень якості довгострокових залишкових знань з фундаментальних дисциплін, що свідчить, з однієї сторони, про значну роботу, проведену відповідними кафедрами, а з другої – про сумлінне ставлення до моніторингу з боку студентів.

Серед кафедр, які показали найкращі результати фундаментальної підготовки слід відмітити наступні:

  • кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА;
  • кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ;
  • кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ;
  • кафедра мікроелектроніки ФЕЛ;
  • кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ;
  • кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ;
  • кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ.

Інф. Інституту моніторингу якості освіти

Дата події