XVІІІ тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців

В березні – квітні 2014 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено вісімнадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено 3535 студентів ІV курсу, 138-ми спеціальностей, 114-ти кафедр НТУУ «КПІ». Було перевірено і оброблено близько 21-ти тисячі робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 989-ти фундаментальних, гуманітарних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Соціологічним дослідженням ринку праці на предмет якості підготовки фахівців в університеті було охоплено більше 650 провідних фірм, організацій, установ, підприємств та ін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначався за методикою, затвердженою Вченою Радою університету.

Для більшості спеціальностей в поточному турі спостерігався високий рівень якості знань з інформаційних технологій та іноземної мови, що свідчить, з однієї сторони про значну роботу проведену відповідними кафедрами, а з другої – про добросовісне ставленням до моніторингу з боку студентів.

Серед спеціальностей, які досягли значного прогресу порівняно з попереднім туром слід відмітити наступні: «Програмне забезпечення систем» (КП-01, ФПМ), «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» (ЕК-01, ФЕА), «Математика» (ОМ-02, ФМФ), «Телекомунікаційні системи та мережі» (ДЗ-02, ФЕЛ), «Прикладна математика» (КМ-02, ФПМ), «Енергетичний менеджмент» (ОТ-01, ІЕЕ)

Згідно «Порядку проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ«КПІ»» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких, за результатами вісімнадцятого туру, посіли останніх десять місць з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.