У листопаді – грудні 2012 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено п’ятнадцятий  тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено близько 3680 студентів V курсу 156-х спеціальностей, 124-х кафедр НТУУ «КПІ». Було перевірено і оброблено більше 21-ї тисячі робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 936-ти фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності в XV турі визначався за методикою, затвердженою Вченою радою університету.

Особливістю туру є результати вдосконаленої системи соціологічного дослідження якості фахівців університету серед роботодавців. Найвищу оцінку ринку праці отримали спеціальності: “Фотоніка та оптоінформатика” кафедри оптичних та оптикоелектронних приладів ПБФ;  “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”  кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ; “Технології приладобудування”  кафедри виробництва приладів ПБФ; “Технології друкованих видань” кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ;  “Аудіо-, відео- та кінотехніка” кафедри звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ.

У XV  турі спостерігалось суттєве підвищення якості залишкових знань з фундаментальних дисциплін, порівняно з попереднім туром. Це свідчить про значну роботу, проведену кафедрами університету в поточному навчальному році.

Згідно з «Порядком проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ«КПІ» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр спеціальності яких за результатами п’ятнадцятого туру посіли останні п’ять місць, з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.