У березні 2011 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено дванадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено більше 4-х тисяч студентів IVкурсу 143-х спеціальностей 126-ти кафедр НТУУ «КПІ». Було перевірено і оброблено більш 24-х тисяч робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 1123-х фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності в дванадцятому турі визначався за методикою, затвердженою Вченою Радою університету.

Згідно «Порядку проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ«КПІ»» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких, за результатами дванадцятого туру, посіли останніх п’ять місць з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.
Долучення Розмір
monitoring-12-1.html (28.01 КБ) 28.01 КБ
monitoring-12-2.html (20.5 КБ) 20.5 КБ