У березні 2010 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено десятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ». Моніторингом було охоплено близько трьох тисяч студентів четвертого курсу університету.

Як позитивний факт слід відмітити тенденцію до зростання якості залишкових знань з фундаментальних дисциплін порівняно з першими турами моніторингу. Це свідчить не лише про значну роботу, яку проводять профілюючі кафедри університету, а також про зростання мотивації випускників НТУУ «КПІ» отримати більш якісні знання, щоб бути конкурентоспроможними в умовах сучасного ринку праці. 

Згідно з «Порядком проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ «КПІ»» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких за результатами восьмого туру посіли останні п’ять місць, з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Аналіз та узагальнення результатів десяти турів моніторингу дозволили виявити основні системні закономірності процесу накопичення та зберігання знань студентами, удосконалити на цій основі відповідну математичну модель, оптимізувати науково-методичне забезпечення навчального процесу в університеті.

Інф. Інституту моніторингу якості освіти

Причіплений файл Розмір
monitoring-10-1.jpg 3407.34 КБ
monitoring-10-1-1.jpg 1850.13 КБ
monitoring-10-1-2.jpg 1738.70 КБ