Як можна знайти списки викладацького складу минулих років?

Списки викладацького складу, співробітників, студентів є інформацією службового використання і не поширюються в загальному доступі.

Разом з тим, Ви можете звернутися з офіційним запитом до архіву НТУУ "КПІ" (або в деканати підрозділів) для отримання інформації, яка вас цікавить.