ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - Додаток 5 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - Додаток 6 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

Тип Причіплений файл Розмір
PDF icon 032 Історія та архелогія 259 646
PDF icon 033 Філософія 527 495
PDF icon 035 Філолгія 192 186
PDF icon 051 Економіка 370 284
PDF icon 053 Психологія 521 739
PDF icon 054 Соціологія 467 122
PDF icon 061 Журналістика 372 754
PDF icon 073 Менеджмент 442 404
PDF icon 074 Публічне управління та адміністрування 248 219
PDF icon 075 Маркетинг 281 466
PDF icon 081 Право 611 978
PDF icon 101 Екологія 273 751
PDF icon 104 Фізика та астрономія 190 740
PDF icon 105 Прикладна фізика та наноматеріали 253 587
PDF icon 111 Математика 136 204
PDF icon 113 Прикладна математика 316 619
PDF icon 121 Інженерія програмного забезпечення 164 935
PDF icon 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 287 618
PDF icon 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (ІПСА) 409 893
PDF icon 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (ІСЗЗІ) 255 859
PDF icon 124 Системний аналіз 408 325
PDF icon 123 Компютерна інженерія 270 151
PDF icon 125 Кібербезпека 234 044
PDF icon 125 Кібербезпека (ІСЗЗІ) 486 870
PDF icon 131 Прикладна механіка 134 484
PDF icon 132 Матеріалознавство 255 114
PDF icon 133 Галузеве машинобудування 391 706
PDF icon 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 127 267
PDF icon 136 Металургія 342 861
PDF icon 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 147 120
PDF icon 142 Енергетичне машинобудування 328 435
PDF icon 143 Атомна енергетика 291 867
PDF icon 144 Теплоенергетика 282 211
PDF icon 151 Автоматизаця та комп'ютерно-інтегровані технології 180 657
PDF icon 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 355 583
PDF icon 161 Хімічні технології та інженерія 282 316
PDF icon 162 Біотехнології та біоінженерія 238 903
PDF icon 163 Біомедична інженерія 185 832
PDF icon 171 Електроніка 253 380
PDF icon 172 Телекомунікації та радіотехніка 248 616
PDF icon 172 Телекомунікації та радіотехніка (ІСЗЗІ) 360 611
PDF icon 173 Авіоніка 155 122
PDF icon 184 Гірництво 334 513
PDF icon 186 Видавництво та поліграфія 178 294
PDF icon 227 Фізична реабілітація 263 145
Дата події