Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Додаток 5 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти