Доцент кафедри системного проектування ННК "ІПСА" к.т.н. Анна Геннадіївна Кисельова є фахівцем-новатором. Її по праву можна назвати науковцем ХХІ століття, про що свідчить і перемога в університетському конкурсі "Молодий викладач-дослідник 2014". Дослідження Анни Геннадіївни стосуються міждисциплінарної тематики з інформаційних технологій та керування перетворювачами електроенергії у MicroGrid, що дозволяє розширити межі керування електротехнічними та енергетичними системами й підвищити їх ефективність.

А.Г.Кисельова – вихованка Київської політехніки. У 2007 р. вона з відзнакою закінчила магістратуру кафедри систем автоматизованого проектування (нині – кафедра системного проектування ННК "ІПСА"). Навчання поєднувала з роботою у КБ інформаційних систем НТУУ "КПІ". У 2010 – 2011 роках виконувала дослідження в рамках співпраці з Research and Developer center of Samsung в Україні. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії". На сьогодні Анна Кисельова є автором близько 30 наукових праць у вітчизняних та іноземних виданнях, а також співавтором монографії.

Сферою наукових інтересів А.Г. Кисельової є розробка баз даних, контекстно-залежних систем, семантичних веб-технологій та інтелектуальних систем керування перетворювачами електроенергії. Вона викладала дисципліни "Персональний комп'ютер та основи програмування", "Програмування та алгоритмічні мови", "Інтернет-технології", "Інформаційні технології", "Комп'ютерні  технології" для студентів ФЕЛ,  тепер викладає дисципліни  "Організація баз даних та знань", "Проектний менеджмент" та "Управління ІТ-проектами" для студентів ННК "ІПСА". Під її керівництвом виконуються дипломні роботи.

Анна Геннадіївна бере активну участь у міжнародних наукових проектах НТУУ "КПІ". Вона пройшла стажування в Університеті Осло (Норвегія) за 7 Рамковою програмою ЄС, в Ясському університеті (Румунія) за програмою ERASMUS MUNDUS, отримала грант міжнародної організації ІЕЕЕ для наукових досліджень, пов'язаних з розробкою інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями.

Доповіді А.Г. Кисельової на фахових наукових конференціях неодноразово відзначалися преміями, зокрема за кращу усну доповідь на Міжнародній конференції "Силова електроніка та енергоефективність" (Харків, 2012 р.). Також вона отримала кілька грантів для участі в конференціях і конгресах міжнародної організації ІЕЕЕ.

Незважаючи на напружений науковий пошук та значне педагогічне навантаження, молодий викладач-дослідник веде активну громадську й організаційну роботу. Вона є членом оргкомітетів кількох міжнародних наукових конференцій, що проводяться, зокрема, в рамках проекту EUMLS 7 Рамкової програми ЄС та ІЕЕЕ. Також працює в комісії з інформатизації та міжнародного співробітництва  профкому співробітників НТУУ "КПІ".

Колеги й вихованці відзначають щирість і зацікавленість Анни Геннадіївни у спілкуванні та вирішенні поточних справ, а також наполегливість і завзяття в роботі.

Інф. ННК "ІПСА"