Кафедра технологій оздоровлення і спорту (КТОС), Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 24, вул. Верхньоключова 1/26, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-96-79, 236-11-53
Електронна пошта: fvsmmif(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі:

Кафедра Технологій оздоровлення і спорту факультету біомедичної інженерії – загально-університетська кафедра, викладачі якої проводять теоретичні та практичні заняття з дисципліни «Основи здорового способу життя», а також різних видів рухової активності та спорту (вибіркові дисципліни).

Мета діяльності кафедри полягає в науковому пошуці, розробці та вдосконаленні навчально-методичних підходів до формування культури здоров’я та рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти, шляхом впровадження технологій ведення здорового способу життя, управління станами організму людини, вдосконалення методів з фізичної і психологічної підготовки молоді до активного життя і професійної діяльності. Діяльність кафедри базується на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності цього процесу.

Об’єктом діяльності кафедри ТОС є здобувачі вищої освіти в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», які навчаються на першому та другому курсах денної, заочної форм навчання.

Особлива увага приділяється формуванню компетенції ведення здорового способу життя, формуванню культури здоров’я, професійно-прикладній фізичній підготовці та зміцненню здоров’я студентів засобами фізичної культури і спорту.