11 липня 2017 р. відзначив свій 70-річний ювілей завідувач кафедри економіки і підприємництва ФММ кандидат економічних наук, професор, заслужений викладач НТУУ "КПІ" Петро Васильович Круш.

П.В.Круш у 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Політична економія", у 1979 р. захистив кандидатську дисертацію, з 1984 р. – доцент кафедри політичної економії, з 2008 р. – професор кафедри економіки і підприємництва. У 1992 р. він очолив кафедру економіки і організації промислових технологій та енергетики, яка у 2001 році у зв'язку із заснуванням факультету менеджменту та маркетингу була перейменована на кафедру економіки і підприємництва.

Під керівництвом П.В.Круша була проведена значна робота із впровадження в навчальний процес нових дисциплін: кількість курсів збільшилась з 4 до 78. З його ініціативи  була розпочата підготовка фахівців зі спеціальності "Економіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" денної та заочної форм навчання.

П.В.Круш читає лекції з фахових дисциплін: "Економічна теорія", "Державне регулювання економіки", "Макроекономіка". Він багато уваги приділяє роботі з обдарованою молоддю. Студенти кафедри неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад і переможцями конкурсів дипломних робіт зі спеціальності "Економіка підприємства".

З метою сприяння працевлаштуванню випускників, Петро Васильович разом з колективом кафедри підтримує довгострокові відносини з вітчизняними підприємствами та організаціями. Кафедра успішно налагоджує зв'язки з факультетами вищих навчальних закладів Польщі, Угорщини, Німеччини, Франції, Чехії, що відкриває для магістрів і аспірантів кафедри можливості навчання і стажування за кордоном.

П.В.Круш автор і співавтор понад 220 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 14 монографій, 3 підручників, 22 навчальних посібників, з яких 9 з грифом МОН України, 6 з грифом методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Його наукові праці спрямовані на вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем національного господарства. Під його керівництвом підготовлено та захищено 13 кандидатських дисертацій.

Петро Васильович бере активну участь у науковому житті університету, факультету і кафедри. Він член вчених рад університету і факультету менеджменту та маркетингу, головний редактор збірника наукових праць студентів, аспірантів та викладачів "Сучасні проблеми економіки і підприємництво", який входить до восьми наукометричних баз. Також він є членом редакційної колегії багатьох наукових журналів, головою організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених вищих навчальних закладів "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки", яка традиційно, упродовж 15 років проходить на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Був членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Неодноразово виступав рецензентом кандидатських і докторських дисертацій та офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій у різних ВНЗ України.

За плідну наукову і педагогічну діяльність професор П.В.Круш отримав звання "Заслужений викладач НТУУ "КПІ". Він нагороджений Почесними знаками "100 років КПІ" та "100 років профспілкової організації КПІ", нагрудними знаками "Відмінник освіти України" (МОН) та "Знак пошани" (КМДА).

Вітаємо Петра Васильовича з ювілеєм і бажаємо йому міцного здоров'я, нових наукових досягнень та творчої наснаги!

Колектив кафедри економіки і підприємництва