Сергій Олександрович Кравчук – викладач Iнституту телекомунiкацiйних систем, доктор технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри телекомунікацій, вчений секретар Вченої ради ІТС НТУУ «КПІ», завідувач науково-технічного центру мікрохвильових телекомунікаційних технологій НДІ телекомунікацій.

Одна з проблем розвитку сучасних телекомунікацій полягає в потребі передавати якомога більше інформації за мінімум часу. С.О.Кравчук розробляє та вдосконалює системи широкосмугового безпроводового доступу мікрохвильового діапазону, які найкраще забезпечують високошвидкісний доступ до інформаційних ресурсів, а також його мобільність.

Під час роботи у ВАТ «НВП «Сатурн» С.О.Кравчуком, зокрема, розроблена і впроваджена перша в Україні сертифікована цифрова радіорелейна система (ЦРС) міліметрового діапазону «Елара». С.О.Кравчук на різних стадіях проведення цієї розробки був відповідальним виконавцем і головним конструктором. Радіолінії на базі «Елари» працюють у Києві, Криму, Дніпропетровську, Донецьку, Ірпіні та в інших регіонах України.

Розроблено принципи побудови на базі ЦРС цифрових зонових мереж, що пізніше були використані як базові для визначення принципів створення систем широкосмугового радіодоступу.

За вагомий внесок у будівництво і модернізацію національних радіоліній зв’язку С.О.Кравчук у 2002 р. нагороджений нагрудним знаком «Почесний зв’язківець України». У 2004 р. він став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за участь у виконанні роботи «Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів».

«У наш час для забезпечення значних досягнень у науці чи техніці необхідна, як кажуть, «командна гра». Тому свої наукові успіхи розділяю з моїми колегами по проведенню науково-дослідницької роботи: М.М.Кайденком, В.О.Шоніним, Ю.В.Івлєвим та іншими», – говорить вчений.

Також С.О.Кравчук за безпосередню допомогу вдячний Т.М.Наритнику, Ю.І.Якименку та М.Ю.Ільченку, яких тепло називає «вчителями». Після закінчення КПІ він потрапив у дослідну лабораторію НДІ оборонної промисловості «Сатурн» під керівництвом Т.М.Наритника. «Під його впливом я сформувався і як інженер-дослідник, і як науковець», – говорить учений. Подальше становлення науковця відбувалось під впливом професора Ю.І.Якименка – керівника кандидатської дисертації, що була захищена в 1992 р. Перехід інженерної та наукової роботи від розробки окремих телекомунікаційних модулів і приладів до систем звів Сергія Олександровича з професором М.Ю.Ільченком. Співпраця з ним поклала початок багатьом науковим роботам і, головне, – формуванню нового напряму в телекомунікації – систем широкосмугового радіодоступу. «Крім того, М.Ю.Ільченко став моїм наставником і у викладацькій роботі на кафедрі телекомунікацій. Написанням і захистом докторської дисертації я теж завдячую керівництву М.Ю.Ільченка».

Не випадково ще за шкільних років О.С.Кравчук прославився як потенційний «професор». Саме так називали допитливого, здібного учня однолітки. «Маю визнати, що своїми науковими досягненнями завдячую також і однокласникам», – говорить талановитий учений.

Анюта Камонгар