Доцент кафедри інформаційних і телекомунікаційних систем ІТС Тетяна Кот, яка стала переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник – 2012", працює в Київській політехніці шість років. Нині вона здійснює наукові дослідження у сфері ІТ-технологій: займається проектуванням веб-орієнтованих прикладних програм, проектуванням та аналізом бізнес-процесів, розробкою та динамічною реконфігурацією веб-сервісів.

Наполегливість молодої дослідниці, її науковий пошук увінчалися помітними результатами: запропоновано нові методи та підходи до розробки сучасних послуг зв'язку; розроблено та впроваджено програмний інструментарій проектування й аналізу бізнес-процесів. За результатами роботи Тетяна Миколаївна має більш ніж 30 публікацій у наукових виданнях України та за кордоном. Вона успішно представляла КПІ на міжнародних фахових конференціях в Україні, Польщі, Чехії, Литві, Німеччині, Японії, знайомлячи колег з досягненнями вітчизняних науковців. Для своїх студентів викладач підготувала навчальний курс з дисципліни "Розробка інформаційних ресурсів та систем".

Молодий науковець активно залучає до наукового пошуку і своїх підопічних: керує бакалаврськими та магістерськими роботами студентів; разом з ними бере участь у проведенні спільних досліджень з ТУ м. Дрезден (Німеччина) та компанією "Sitronics" (Чехія) за напрямом "Нові методи та підходи до розробки сучасних послуг зв'язку" у рамках підготовки фахівців за програмою подвійних дипломів між ІТС НТУУ "КПІ" і факультетом інформатики ТУД. Керівник сприяє залученню студентів до спільних українсько-німецьких дослідних проектів, їх короткочасним стажуванням в ТУД, підготовці доповідей для участі в міжнародних наукових конференціях, публікації результатів роботи в Україні та за кордоном.

Плани на майбутнє у науковця амбітні, але реальні: реалізація спільних дослідних проектів з колегами з Німеччини, Чехії та інших країн Європи в межах 7-ї Рамкової програми. Результатами таких проектів повинно стати створення практично-орієнтованих методик та технік, що дозволять покращити якісний рівень та підвищити ефективність надання веб-орієнтованих послуг. А ще Тетяна Миколаївна постійно працює над удосконаленням навчальних дисциплін: упровадженням нових методик та підходів до проектування інформаційних систем, наданням інформації щодо останніх стандартів, технологій та інструментальних засобів, що розробляються та впроваджуються світовими організаціями й ученими.

З нагоди 8 Березня Т.М.Кот щиро вітає всіх жінок, а особливо працівниць сфери освіти та науки, і зичить їм міцного здоров'я, довгих років плідної творчої праці, яка б приносила задоволення та давала можливість реалізувати всі плани й бажання. А ще дякує за неоціненний труд, яким вони дають путівку в життя великій кількості молодих людей, діляться знаннями та практичним досвідом, відкривають перед молоддю широкі перспективи на майбутнє. "Успіхів та багато радості вам, дорогі жінки!", – бажає дослідниця.

Підготувала Н.Вдовенко