12 жовтня 2011 року виповнилось 80 років О.Й.Хоцянівському, одному з найстаріших викладачів хіміко-технологічного факультету нашого університету.

Народився Олег Йосипович у м. Києві в родині науковців. У 1949 році закінчив середню школу в м. Кургані і вступив на хімічний факультет Уральського університету, який закінчив у 1954 р. за фахом фізикохіміка. У студентські роки займався науковою роботою під керівництвом проф. А.Г.Стромберга – видатного вченого в галузі полярографії.

З 1 вересня 1954 р. О.Й.Хоцянівський почав працювати лекційним асистентом на кафедрі фізичної хімії КПІ у проф. О.К.Кудри. І з тих пір – уже понад півсторіччя – його науково-педагогічна діяльність пов'язана з КПІ.

На кафедрі фізичної хімії Олег Йосипович підготував і захистив (1959 р.) кандидатську дисертацію на тему "Полярографічне дослідження галогенідних комплексів кадмію в неводних розчинах". У цій роботі він один з перших в Україні застосував полярографічний метод дослідження впливу неводних розчинів на процеси комплексоутворення. І далі він успішно займався дослідженнями процесів комплексоутворення в розчинах, опублікував 80 наукових робіт та близько десяти методичних посібників.

З 1961 р. О.Й.Хоцянівський працює доцентом на кафедрі аналітичної хімії ХТФ, де впроваджувався новий курс – фізико-хімічні методи аналізу. Тут він проводить заняття з класичних фізико-хімічних методів аналітичної хімії. На своїх лекціях використовував демонстрацію, що значно підвищувало інтерес студентів до предмету. На основі літературних доробок та власного досвіду демонстрацій на лекціях у 1965 р. у співавторстві з доц. В.С.Галінкером випустив книжку "Лекционные опыты и демонстрационные материалы по физической и коллоидной химии" – першу в цьому напрямі.

У 1967-1975 рр. О.Й.Хоцянівський був заступником декана ХТФ, членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів. У 1970 р. був відряджений до Республіки Куба в Центральний університет (м. Санта Клара), де читав лекції з фізичної хімії методів аналізу.

О.Й.Хоцянівський багато років вивчає історію КПІ та ХТФ. У газеті "Київський політехнік" опубліковано багато його статей про визначних вчених та вихованців КПІ: М.І.Коновалова, В.Г.Шапошникова, М.О.Тананаєва, В.В.Свентославського, А.Ф.Вінтера, О.С.Плигунова, О.К.Кудру, О.В.Городиського та ін. О.Й.Хоцянівський видав книжки "Ректор КПІ О.С.Плигунов" (2004 р.), "Директор КПИ М.И.Коновалов" (2008 р.) та (у співавторстві) брошури з історії кафедр екології, технології паперу, аналітичної хімії (1998 р.).

Побажаємо ювіляру творчої наснаги та доброго здоров'я.

Н.В.Чорна, доцент